Nâng cao năng suất chất lượng ngành Y tế

author 16:08 28/04/2014

(VietQ.vn) - Phân tích các chỉ số đánh giá thực hiện công việc KPI (Key Performance Indicators) và đo lường chất lượng công việc là cách quan trọng để nắm bắt quy trình kinh doanh và làm thế nào để cải thiện năng suất chất lượng ngành Y tế.

Sự kiện: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Các nhà cung cấp dịch vụ luôn tìm kiếm những phương thức tối ưu hóa, các sáng kiến, các chương trình và các dịch vụ cải thiện vận mệnh của các cơ sở chăm sóc sức khỏe. Một câu hỏi quan trọng đặt ra là: làm thế nào để doanh nghiệp biết được phương thức nào có thể thực hiện được điều đó?

Việc đo lường những gì đang diễn ra và phân tích các chỉ số đánh giá thực hiện là một cách quan trọng để đạt được một sự hiểu biết khách quan về những gì đang diễn ra trong kinh doanh và làm thế nào để cải thiện hiệu suất. Tuy nhiên, việc xác định chỉ số đánh giá thực hiện công việc KPI cho tổ chức không hề đơn giản. Thực tế là có rất nhiều biện pháp để xem xét hoặc thiết lập dữ liệu đúng cho mỗi nhà cung cấp dịch vụ y tế.

Cân nhắc những chiến lược

Đây là một số lựa chọn chiến lược quan trọng cho tất cả các tổ chức với các tiêu chí:

Nhất quán

Trên cơ sở phù hợp, tùy thuộc vào các số liệu, cho dù hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hay hàng quý, các nhà cung cấp dịch vụ cần phải có được dữ liệu về hiệu suất. Bằng cách thu thập dữ liệu trong các khoảng thời gian này, các nhà quản lý có thể hiểu được xu hướng và quỹ đạo của doanh nghiệp.

Thông tin liên lạc

Theo dõi KPI sẽ là vô nghĩa nếu nó không được công bố rộng rãi. Từ khách hàng đến những người trong tổ chức y tế, báo cáo KPI phải có ích, có liên quan, phù hợp và kịp thời.

Hành động

Các chỉ số KPI phải có ích để giúp xác định các vấn đề, những điểm mạnh của doanh nghiệp và thông báo các hành động để cải thiện hiệu suất.

Các loại chỉ số đánh giá thực hiện công việc

KPI thường tập trung vào nhiều lĩnh vực chính: cung cấp dịch vụ, tài chính, bán hàng và sự hài lòng của khách hàng. Sau đây là cái nhìn tổng quan của từng lĩnh vực và một số tiêu chí cụ thể trong các loại này:

KPI trong cung cấp dịch vụ

Trong KPI trong cung cấp dịch vụ, một nguyên tắc nhỏ là sử dụng số liệu đáp ứng cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin Thư viện ITIL với các chỉ số: cụ thể, đo lường được, có thể đạt được, phù hợp và kịp thời. Thông thường, việc tối ưu KPI trong cung cấp dịch vụ sẽ dựa trên các mục tiêu cấp độ dịch vụ được thiết lập trong cam kết dịch vụ SLA, giúp đảm bảo doanh nghiệp đang tìm kiếm một biện pháp có liên quan đến chính doanh nghiệp và khách hàng. Các tiêu chí là công cụ trong việc đảm bảo đội ngũ nhân viên y tế đang cung cấp dịch vụ hiệu quả và có một cơ sở vững chắc cho việc giao tiếp hiệu quả với khách hàng. Có rất nhiều số liệu trong lĩnh vực này cần xem xét, bao gồm cả việc sử dụng năng lực, giá có sẵn, cam kết dịch vụ và ngày hoạt động dự án.

KPI tài chính

Rõ ràng KPI tài chính đại diện cho một chỉ số quan trọng cho nơi cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Trong lĩnh vực này, doanh thu định kỳ hàng tháng đại diện cho phép đo rất phổ biến và có chiến lược. Xây dựng doanh thu định kỳ hàng tháng là một trong những lợi thế quan trọng của việc chuyển sang một mô hình dịch vụ quản lý. Với mỗi một hợp đồng mới được ký kết, doanh thu sẽ tăng lên. KPI không có tác dụng với các hóa đơn hợp đồng mà chỉ theo dõi tổng doanh thu thực lĩnh. KPI tài chính quan trọng khác bao gồm thu nhập trước lãi, trước thuế, khấu hao; doanh thu không định kỳ, doanh thu trung bình trên mỗi khách hàng, tổng lợi nhuận và chi phí của hàng hóa và dịch vụ cung cấp.

KPI bán hàng

Trong ngành công nghiệp cung cấp dịch vụ, lợi nhận được xác định trong các dòng chảy liên tục và ngày càng tăng doanh thu từ các hợp đồng bán hàng mới. Để đảm bảo doanh nghiệp đang hành động đúng để tăng doanh số, điều quan trọng là theo dõi hoạt động bán hàng, bao gồm cả số lượng khách hàng tiềm năng… hàng tháng và hàng quý. Đây không phải là một điều dễ dàng, để có thể làm được cần có một nỗ lực, có hiệu quả trong việc xác định những gì đang diễn ra và những gì không nằm trong danh mục. Cuối cùng là thay đổi cách tiếp cận và hành vi nhằm tăng năng suất trong tương lai. Ngoài ra, tỷ lệ duy trì và đổi mới của khách hàng cũng là một KPI quan trọng. KPI đây là một tỷ lệ phần trăm dựa trên số lượng hợp đồng hết hạn trong một khoảng thời gian nhất định và doanh thu bị mất.

Sự hài lòng của khách hàng

Sự hài lòng của khách hàng là rất quan trọng cho bất kỳ doanh nghiệp và là một KPI quan trọng đối với các nhà cung cấp dịch vụ để theo dõi. Không giống như nhiều tiêu chí khác, khi nhắc đến sự hài lòng của khách hàng, vấn đề duy nhất là nhận thức của khách hàng về cơ sở chăm sóc y tế và dịch vụ của doanh nghiệp. Do đó, việc theo dõi phản hồi của khách hàng là rất quan trọng. Theo dõi nhận thức của khách hàng rất quan trọng trong việc xác định khách hàng tiềm năng trước khi doanh nghiệp bị mất khách.

Dành thời gian để xác định các tiêu chí quan trọng nhất của một doanh nghiệp và theo dõi những tiêu chí nhất quán, một yếu tố thành công và rất quan trọng cho tất cả các nhà cung cấp dịch vụ và doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe.

Đinh Nhung

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang