SỰ KIỆN: Nâng cao năng suất chất lượng

Điểm mặt những rào cản khiến DN gặp khó trong nâng cao năng suất

Điểm mặt những rào cản khiến DN gặp khó trong nâng cao năng suất

(VietQ.vn) - Chuyên gia tư vấn Cao Hoàng Long cho biết, có hàng ngàn doanh nghiệp được Viện Năng suất Việt Nam (VNPI) đào tạo và hỗ trợ áp dụng các hệ thống quản lý và công cụ nâng cao năng suất chất lượng.

Áp dụng công cụ quản lý TQM doanh nghiệp được lợi gì?

Áp dụng công cụ quản lý TQM doanh nghiệp được lợi gì?

(VietQ.vn) - Việc áp dụng công cụ quản lý chất lượng toàn diện TQM sẽ giúp doanh nghiệp cải tiến, nâng cao năng suất chất lượng, nhờ đó có thể phát triển bền vững.

Gợi ý các bước triển khai ISO 22000 giúp doanh nghiệp áp dụng thành công

Gợi ý các bước triển khai ISO 22000 giúp doanh nghiệp áp dụng thành công

(VietQ.vn) - Các bước tiến hành ISO 22000 dưới đây sẽ giúp doanh nghiệp có thể thành công ISO 22000, từ đó có thể cải tiến và nâng cao năng suất chất lượng.

Nhân lực đóng vai trò then chốt để nâng cao năng suất lao động

Nhân lực đóng vai trò then chốt để nâng cao năng suất lao động

Chất lượng lao động, đào tạo nhân lực và quản lý nhân sự có vai trò then chốt và tác động mạnh mẽ trong việc nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa và sự phát triển của mỗi doanh nghiệp.

Thúc đẩy năng suất chất lượng thông qua hợp tác quốc tế khu vực

Thúc đẩy năng suất chất lượng thông qua hợp tác quốc tế khu vực

(VietQ.vn) - Định hướng các hoạt động thúc đẩy năng suất chất lượng tại Việt Nam đã được đưa ra tại cuộc họp cấp cao lần thứ 59 của Tổ chức Năng suất chấu Á - APO tại Công hòa Hồi giáo Iran.

Áp dụng ISO 22000 trong lĩnh vực thực phẩm doanh nghiệp được lợi gì?

Áp dụng ISO 22000 trong lĩnh vực thực phẩm doanh nghiệp được lợi gì?

(VietQ.vn) - Việc áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000 là một trong những yếu tố giúp doanh nghiệp cải tiến và nâng cao năng suất chất lượng.

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang