SỰ KIỆN: Nâng cao năng suất chất lượng

Cách Toyota áp dụng thành công Seiketsu trong 5S

Cách Toyota áp dụng thành công Seiketsu trong 5S

(VietQ.vn) - Shitsuke là bước quan trọng trong 5S; việc thực hiện tốt Shitsuke góp phần giúp doanh nghiệp áp dụng thành công 5S, nâng cao năng suất chất lượng.

Áp dụng HTQL chất lượng theo yêu cầu ISO tại CPCEMEC

Áp dụng HTQL chất lượng theo yêu cầu ISO tại CPCEMEC

(VietQ.vn) - Trung tâm sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung đã áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO và đạt hiệu quả cao

Chỉ số KPI đo lường hiệu quả nâng cao năng suất chất lượng

Chỉ số KPI đo lường hiệu quả nâng cao năng suất chất lượng

(VietQ.vn) - Để đánh giá chính xác được hiệu quả và năng suất thì mỗi doanh nghiệp đều cần đến các chỉ số, thông số so sánh. KPI chính là một công cụ để không chỉ đánh giá mà còn giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng.

ISO 9004 - Tiêu chuẩn giúp doanh nghiệp phát triển bền vững

ISO 9004 - Tiêu chuẩn giúp doanh nghiệp phát triển bền vững

(VietQ.vn) - ISO 9004 được coi là chìa khóa thành công và phát triển bền vững cho doanh nghiệp hoạt động. Đây cũng là động lực để các doanh nghiệp không ngừng nỗ lực vươn lên khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế.

Áp dụng thành công Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO

Áp dụng thành công Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO

(VietQ.vn) - Việc duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đã được Công ty Lưới điện cao thế miền Trung (CGC) áp dụng thành công từ nhiều năm nay.

Những tư duy mới để giúp doanh nghiệp tăng năng suất chất lượng

Những tư duy mới để giúp doanh nghiệp tăng năng suất chất lượng

(VietQ.vn) - Để tăng năng suất chất lượng thì các doanh nghiệp cần đổi mới tư duy, xây dựng các mô hình phù hợp và hơn hết, lựa chọn hướng đi đúng và gắn thực tế của doanh nghiêp.

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang