SỰ KIỆN: Nâng cao năng suất chất lượng

Tương lai 'sáng sủa' cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam

Tương lai 'sáng sủa' cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam

(VietQ.vn) - Ngành công nghiệp ô tô nước ta đang có nhiều cơ hội phát triển, bởi theo dự báo Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn ô tô hóa trong thời gian tới.

Dự án nguồn lợi ven biển đem lại lợi ích thiết thực cho người dân

Dự án nguồn lợi ven biển đem lại lợi ích thiết thực cho người dân

(VietQ.vn) - Hầu hết mục tiêu đề ra của dự án "Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững" (CRSD) đều hoàn thành tốt, đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng, mang lại hiệu quả thực tế cho người dân.

Các bước triển khai thực hiện MFCA tại doanh nghiệp

Các bước triển khai thực hiện MFCA tại doanh nghiệp

(VietQ.vn) - Năng suất chất lượng của doanh nghiệp sẽ được cải tiến và nâng cao nhờ việc áp dụng phương pháp quản trị dòng chi phí nguyên vật liệu MFCA.

Áp dụng MFCA giúp doanh nghiệp giảm lãng phí và phát triển bền vững

Áp dụng MFCA giúp doanh nghiệp giảm lãng phí và phát triển bền vững

(VietQ.vn) - Việc áp dụng phương pháp quản trị dòng chi phí nguyên vật liệu MFCA sẽ giúp doanh nghiệp giảm lãng phí nguyên vật liệu, nâng cao năng suất chất lượng và phát triển bền vững.

100.000 tỷ đồng để phát triển nông nghiệp công nghệ cao được lấy từ đâu?

100.000 tỷ đồng để phát triển nông nghiệp công nghệ cao được lấy từ đâu?

(VietQ.vn) - Gói 100.000 tỷ đồng cho nông nghiệp công nghệ cao không phải là gói tái cấp từ vốn ngân sách nhà nước mà là Ngân hàng Nhà nước phải chủ trì…

Hệ thống thông tin về biến đổi khí hậu chưa theo chuẩn quốc tế

Hệ thống thông tin về biến đổi khí hậu chưa theo chuẩn quốc tế

(VietQ.vn) - Trong 2 ngày 23 và 24/2 tại Hà Nội diễn ra Hội thảo “Chuẩn OGC ứng dụng xây dựng hệ thống thông tin về biến đổi khí hậu, tài nguyên thiên nhiên, giám sát thiên tai”.

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang