Cổng thông tin

NSCL doanh nghiệp

Nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế thông qua năng suất quốc gia

Nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế thông qua năng suất quốc gia

VCCI đã được Hội đồng Lý luận trung ương giao nhiệm thực hiện Đề tài “Năng lực cạnh tranh của nền kinh tế nước ta: Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp” với mục tiêu là vừa góp phần bổ sung về mặt lý luận vừa góp phần đưa ra các khuyến nghị về chính sách cho Chính Phủ để thực hiện mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Tin mới NSCL doanh nghiệp 24h

Hỗ trợ hợp chuẩn hàng thủ công mỹ nghệ để đẩy mạnh xuất khẩu

Hỗ trợ hợp chuẩn hàng thủ công mỹ nghệ để đẩy mạnh xuất khẩu

(VietQ.vn) - Hiệp hội xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam (Vietcraft) vừa phối hợp cùng Quỹ châu Á, Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc tổ chức Hội thảo Hợp chuẩn của doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ để đẩy mạnh xuất khẩu.

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang