Kiểm soát các thay đổi trong tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015

authorHòa Lê 06:18 31/07/2016

(VietQ.vn) - Việc tổ chức, doanh nghiệp kiểm soát các thay đổi trong ISO 9001:2015 là một trong những yếu tố hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng.

Sự kiện: Tư vấn ISO - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Các tiêu chuẩn do ISO (Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế - International Organisation for Standardisation) ban hành đều bắt đầu với chữ ISO. Tổ chức này là liên hiệp các Tổ chức tiêu chuẩn quốc gia (gồm 163 thành viên) hoạt động nhằm thúc đẩy sự phát triển sản xuất, thương mại và liên lạc trong các tổ chức kinh doanh trên toàn thế giới thông qua phát triển các tiêu chuẩn chất lượng chung.

ISO 9001 là một hệ thống quản lý chất lượng cơ bản có thể được sử dụng trong mọi ngành nghề với mọi quy mô ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. Đạt được chứng nhận ISO 9001 (hoặc các hệ thống quản lý/ tiêu chuẩn khác) cung cấp những bằng chứng khách quan chứng minh được rằng một doanh nghiệp đã triển khai hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả và thỏa mãn mọi yêu cầu của tiêu chuẩn đang áp dụng.

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 ra đời đúng thời điểm đáp ứng được các thay đổi to lớn về công nghệ, đa dạng kinh doanh và thương mại toàn cầu. Phiên bản này sẽ trở thành tiêu chuẩn hiệu lực, dễ sử dụng và chuyên sâu về hệ thống quản lý chất lượng.

Năng suất chất lượng: Kiểm soát các thay đổi trong ISO 9001

 Vệc kiểm soát các thay đổi là một trong những yếu tố giúp nâng cao năng suất chất lượng cho tổ chức, doanh nghiệp

Những lợi ích tiềm năng để tổ chức triển khai một hệ thống quản lý chất lượng dựa trên tiêu chuẩn quốc tế này là khả năng để luôn cung cấp sản phẩm và dịch vụ đáp ứng các yêu cầu khách hàng, yêu cầu luật định và chế định thích hợp. Tạo điều kiện cho các cơ hội nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

Giúp giải quyết các rủi ro và cơ hội kết hợp với bối cảnh và mục tiêu của tổ chức. Tiếp đó là khả năng để chứng minh sự phù hợp với các yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng cụ thể.

Để hoạt động năng suất chất lượng của các tổ chức, doanh nghiệp được cải tiến, nâng cao thì việc kiểm soát các thay đổi là yếu tố vô cùng quan trọng.

Để thực hiện được điều này, đầu tiên tổ chức phải xem xét và kiểm soát những thay đổi đối với việc sản xuất hay cung cấp dịch vụ, với mức độ cần thiết để đảm bảo liên tục sự phù hợp với các yêu cầu.

Sau đó là lưu giữ lại thông tin dạng văn bản mô tả các kết quả của việc xem xét các thay đổi, những người cho phép thay đổi và mọi hành động cần thiết nảy sinh từ việc xem xét.

Có thể nói, việc chấp nhận áp dụng hệ thống quản lý chất lượng là một quyết định chiến lược của tổ chức, đề tài có thể cải tiến kết quả hoạt động tổng thể, cung cấp một nền tảng vững chắc cho các sáng kiến phát triển bền vững; giúp các tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng.

Các hoạt động sau giao hàng trong tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015(VietQ.vn) - Việc chấp nhận áp dụng ISO 9001:2015 là một quyết định chiến lược của tổ chức, doanh nghiệp giúp cải tiến hoạt động, nâng cao năng suất chất lượng.

 

Hòa Lê

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang