Nâng vị thế hoạt động TCĐLCL trong nền kinh tế hội nhập

author 17:41 02/02/2014

(VietQ.vn) - Trong bối cảnh khó khăn về mọi mặt nhưng nhiều chỉ tiêu quan trọng đã đạt, vượt so với kế hoạch đề ra và có thể nói, năm 2013 là một năm thành công của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL). Nhân Xuân Giáp Ngọ 2014, Tổng cục trưởng TCĐLCL Ngô Quý Việt đã dành cho Tạp chí TCĐLCL cuộc trò chuyện về những kết quả đã đạt được và dự định của ngành trong năm mới 2014.

Ông có đánh giá như thế nào về những nỗ lực của ngành trong năm qua, đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế?

Trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều khó khăn nhưng tôi tin rằng, với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công nhân viên trong Tổng cục, đoàn kết một lòng, nỗ lực không ngừng, cố gắng mang hết sức mình để thực hiện các nhiệm vụ mà Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) giao cho. Chính vì thế, kết thúc năm 2013, nhiều nhiệm vụ, kế hoạch và các nhiệm vụ đột xuất được giao đã được thực hiện tốt và hoàn thành theo tiến độ đề ra.

Cụ thể, năm qua, Tổng cục đã chuẩn bị, đề nghị Bộ và các cấp có thẩm quyền phê duyệt ban hành 15 văn bản. Tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ và tổ chức thẩm định dự thảo, trình công bố 1.305 TCVN, thẩm định 91 dự thảo QCVN do các Bộ, ngành biên soạn. Góp ý trên 270 dự thảo TCVN, QCVN của các Bộ, ngành. Tổ chức được 88 đoàn đánh giá tại chỗ để công nhận khả năng kiểm định. Công nhận khả năng kiểm định cho 100 lượt tổ chức. Chứng nhận chuẩn cho 117 lượt tổ chức trong và ngoài hệ thống TĐC. Chứng nhận kiểm định viên đo lường cho 1161 lượt cá nhân thuộc 285 lượt đơn vị. Chỉ định kiểm định chuẩn cho 13 lượt tổ chức trong và ngoài hệ thống TĐC. Phê duyệt 1.244 mẫu phương tiện đo của 150 lượt cơ sở.

Trong công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá, Tổng cục đã trình Bộ KH&CN, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải ký ban hành Thông tư liên tịch về mũ bảo hiểm (MBH). Trình Bộ KH&CN ký ban hành Thông tư về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường. Cấp mới, cấp lại và cấp mở rộng phạm vi áp dụng 1.940 giấy chứng nhận HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001:2008, trong đó cấp mới cho 1.611 cơ quan, cấp lại cho 307 cơ quan, cấp giấy chứng nhận mở rộng phạm vi áp dụng cho 22 cơ quan.

Trong thanh kiểm tra hàng hóa lưu thông trên thị trường, Tổng cục tăng cường hoạt động và phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, kiểm soát. Tham gia tổ chức và triển khai chương trình thanh tra chuyên đề diện rộng đối với sản phẩm đồ chơi trẻ em. Tham gia 2 đoàn kiểm tra của Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia kiểm tra chất lượng MBH trên địa bàn 8 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tổ chức thành công cuộc họp lần thứ 48 của Ủy ban đo lường pháp định quốc tế (CIML) tại Việt Nam. Đẩy mạnh công tác hội nhập quốc tế về tiêu chuẩn đo lường chất lượng ở phạm vi song phương, khu vực và quốc tế…

Những kết quả đó là những bước tiến dài của ngành trong năm khó khăn vừa qua. Tôi mong rằng, trong năm 2014, tiếp nối những thành quả đó, các cán bộ, nhân viên trong ngành hãy nỗ lực thi đua, lập thành hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đánh giá 3 năm triển khai Chương trình 712 mà Tổng cục TCĐLCL là một đầu mối quan trọng, nhiều ý kiến cho rằng chương trình triển khai chậm, kết quả chưa đáng kể, ông có nhận định gì vấn đề này?

Chương trình 712 hay còn gọi là Chương trình Quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào ngày 21/5/2010. Quá trình triển khai thời gian qua gặp phải không ít những khó khăn nhưng đánh giá sơ kết 3 năm triển khai thực hiện chương trình, Ban điều hành thẳng thắn nhận định còn nhiều tồn tại sẽ được khắc phục trong thời gian tới và bước đầu chương trình đạt được những kết quả thiết thực. Các bộ, ngành, địa phương cơ bản bám sát các mục tiêu, nội dung chương trình đặt ra. Mặc dù các doanh nghiệp đang trong giai đoạn khó khăn nhưng đã chủ động tham gia, cử cán bộ tham gia các chương trình hội nghị, hội thảo, các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về tiêu chuẩn hóa, năng suất, chất lượng.

Tính đến thời điểm tháng hết 2013, đã có trên 500 doanh nghiệp thực hiện việc xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng và hàng nghìn doanh nghiệp khác đã được đưa vào kế hoạch để triển khai thực hiện trong năm 2013 – 2014.

Việc triển khai Chương trình đã có những tác động ban đầu, tích cực đối với cộng đồng doanh nghiệp. Các doanh nghiệp đã nhận thức được đầy đủ hơn tầm quan trọng của năng suất chất lượng đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp; doanh nghiệp đã được hưởng lợi trực tiếp từ Chương trình. Chương trình đã tạo được sự gắn kết hơn giữa khoa học và sản xuất, đời sống.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai chương trình, có một số ngành địa phương chưa thực sự quan tâm, chỉ đạo trong việc xây dựng dự án NSCL ngành, địa phương, tiến độ xây dựng dự án còn chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ của chương trình. Một số tỉnh có dự án được phê duyệt song quy mô còn nhỏ, chưa tương xứng với quy mô của dự án thuộc Chương trình quốc gia. Việc triển khai dự án cũng còn có một số vướng mắc, kinh phí còn chậm, hạn hẹp, ảnh hưởng đến mục tiêu, tiến độ thực hiện.

Mạng lưới đơn vị quản lý, tư vấn, nghiên cứu, hỗ trợ về NSCL của ngành, địa phương còn hạn chế so với yêu cầu của công tác quản lý nhà nước cũng như việc thúc đẩy hoạt động NSCL tại doanh nghiệp đặt ra.

Năm 2014 vẫn được đánh giá là sẽ còn có nhiều khó khăn với nền kinh tế, Tổng cục đặt nhiệm vụ trọng tâm như thế nào để tiếp tục đạt và vượt các mục tiêu đề ra thưa ông?

Trong năm bản lề 2013, nền kinh tế gặp không ít khó khăn và năm 2014, Tổng cục xác định, tiếp tục hoàn thiện và triển khai hướng dẫn thực hiện hệ thống văn bản về Đo lường. Tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường. Chuẩn bị các điều kiện để hướng dẫn triển khai thực hiện công tác áp dụng ISO trong cơ quan hành chính theo quy định mới. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông, hàng hóa nhập khẩu, sản phẩm trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ, kiểm tra, thanh tra các tổ chức đánh giá sự phù hợp. Đổi mới công tác xây dựng, ban hành QCVN. Tăng cường công tác hợp tác quốc tế về hoạt động tiêu chuẩn, đo lường và đánh giá sự phù hợp: khai thác có hiệu quả hỗ trợ của Nhật Bản, Hàn Quốc; hoàn thành tốt nhiệm vụ trong ACCSQ phục vụ cho việc hình thành cộng đồng ASEAN năm 2015; chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện tốt nhiệm vụ khi TPP được ký kết. Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của Chương trình 712 và đề án TBT giai đoạn 2011-2015. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoạt động TCĐLCL, chủ động tuyên truyền, cảnh báo về các vấn đề chất lượng trên thị trường. Khai thác các nguồn lực để tăng cường tiềm lực của các đơn vị sự nghiệp; sử dụng có hiệu quả năng lực của các đơn vị sự nghiệp về nhân lực, cơ sở vật chất kỹ thuật để phục vụ tốt cho yêu cầu quản lý, cũng như nhu cầu của các doanh nghiệp, tổ chức và người dân.

Tôi hi vọng rằng, được sự chỉ đạo, quan tâm sát sao của Lãnh đạo Bộ, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các đơn vị bạn, hơn 1500 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cuả Tổng cục TCĐLCL sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trên từng vị trí công tác, góp phần xứng đáng vào sự phát triển khoa học và công nghệ cũng như kinh tế xã hội của đất nước.

Xin cảm ơn và xin chúc Tổng cục trưởng và gia đình một năm mới thành công, hạnh phúc, nhiều niềm vui.  

PV

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang