Ngân sách cho khoa học nên phân bổ thế nào (kỳ 2)

author 07:38 21/01/2014

(VietQ.vn) – Nếu không bố trí vốn được theo đề xuất của Bộ KH&CN thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần trao đổi với Bộ KH&CN và thông báo rõ lý do.

Ông Nguyễn Trọng Bình, Phó Vụ trưởng vụ Kế hoạch – Tổng hợp, Bộ KH&CN cho biết, hàng năm, căn cứ Chỉ thị của Thủ tướng và khung hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ KH&CN, các đơn vị xây dựng kế hoạch sử dụng vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước dành cho KH&CN (có dự kiến mức vốn cho từng dự án cụ thể), gửi Bộ KH&CN theo tiến độ quy định.

Ngân sách KH&CN 2014

Ngân sách cho KH&CN phải được đầu tư hiệu quả

Bộ KH&CN rà soát mục tiêu, nội dung, đối tượng được đầu tư từng dự án do các Bộ, ngành, địa phương đề xuất trong kế hoạch sử dụng vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước dành cho KH&CN, tổng hợp kế hoạch sử dụng vốn đầu tư phát triển từ ngân sách cho KH&CN gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính để thống nhất bố trí vốn; tổng hợp vào dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư phát triển trình Chính phủ, Quốc hội xem xét phê duyệt.

Nếu không bố trí được vốn đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần trao đổi với Bộ KH&CN và thông báo rõ lý do.

Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng về dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách cho các Bộ, ngành và địa phương thực hiện, trong đó phải có mục ghi cụ thể về mức vốn đầu tư phát triển dành cho KH&CN và danh mục các dự án đã được Bộ KH&CN và Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất phân bổ.

Các tỉnh căn cứ những điều trên, lập phương án bố trí vốn cho các dự án thuộc danh mục đã được Bộ KH&CN, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo để trình Hội đồng nhân dân các tỉnh quyết định, đảm bảo không thấp hơn mức Trung ương giao và chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định giao kế hoạch vốn, các Bộ, ngành, địa phương phải gửi báo cáo đến Bộ KH&CN, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để các cơ quan này theo dõi, giám sát.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định đầu tư, nếu phát hiện quyết định đầu tư hoặc việc triển khai thực hiện dự án chưa tuân thủ đúng các quy định tại Chỉ thị này thì Bộ KH&CN, Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến chính thức để các Bộ, ngành, địa phương xem xét, điều chỉnh, sửa đổi.

Nếu không điều chỉnh thì Bộ KH&CN, Kế hoạch và Đầu tư báo cáo lên Thủ tướng, kiến nghị biện pháp xử lý.

Mai Hương

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang