Nghỉ hưu trước tuổi được hưởng những gì?

authorLan Ninh 07:15 26/10/2016

(VietQ.vn) - Tôi là hiệu trưởng trường cấp 3, nếu tôi nghỉ hưu theo nghị định 108/2014 NĐ-CP thì tôi được hưởng những gì?

Sự kiện: Tư vấn pháp luật vietq

Huỳnh Văn Ba (Hải Dương): Tôi sinh năm 1957 là hiệu trưởng trường cấp 3, viên chức, hệ số lương 4,98, phụ cấp chức vụ lãnh đạo 0,45, phụ cấp thâm niên nhà giáo 24%, phụ cấp đứng lớp 35%, tháng 10/2017 tôi mới về hưu, nhưng tháng 10/2015 nhận được quyết định về nghỉ hưu theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP. Trong thời gian chờ nghỉ hưu theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP thì tôi có được hưởng lương hệ số lương 4,98, phụ cấp chức vụ hiệu trưởng 0,45, phụ cấp thâm niên nhà giáo 24%, phụ cấp đứng lớp 35% không?

Nghỉ hưu theo nghị định 108/2014 NĐ-CP được hưởng những gì?

Nghỉ hưu theo nghị định 108/2014 NĐ-CP được hưởng những gì? Ảnh minh họa 

Luật sư trả lời: 

Điều 8 khoản 1 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP quy định về Chính sách về hưu trước tuổi như sau:

1. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nam, đủ 45 tuổi đến đủ 48 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, còn được hưởng các chế độ sau:

a) Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

b) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định về tuổi tối thiểu tại Điểm b Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội;

c) Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.

Bị vu oan tội trộm cắp có thể kiện ngược lại như thế nào?(VietQ.vn) - Hàng xóm cạnh nhà tôi bị mất 1 lượng vàng, họ đã vu oan tội trộm cắp cho em của tôi. Tôi có thể kiện họ tội vu khống?

Hiện tại đồng chí hiệu trưởng 59 tuổi, và nếu đã có đủ 20 năm đóng BHXH thì sẽ thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 8 trên. Tức là khi được quyết định về hưu theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP thì sẽ không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi; được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi; được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho 2 năm đầu công tác có đóng đủ BHXH, từ năm thứ 21 trở đi cứ mỗi năm công tác có đóng BHXH sẽ được trợ cập 1/2 tháng tiền lương. Đồng thời cũng được hưởng theo chính sách về hưu trước tuổi quy định tại khoản 1 Điều 5 thông tư liên tịch 01/2015-TTLT-BNV-BTC:

Điều 5. Chính sách về hưu trước tuổi

1. Những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, nếu đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nam, đủ 45 tuổi đến đủ 48 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi. Ngoài ra còn được hưởng các chế độ sau:

a) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm (đủ 12 tháng) nghỉ hưu trước tuổi so với quy định về tuổi tối thiểu tại Điểm b Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006, Điểm b Khoản 1 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Trường hợp thời gian nghỉ hưu trước tuổi có số tháng lẻ không đủ năm thì tính trợ cấp như sau:

a.1. Số tháng lẻ từ đủ 01 tháng đến đủ 06 tháng được trợ cấp 01 tháng tiền lương;

a.2. Số tháng lẻ trên 06 tháng đến dưới 12 tháng được trợ cấp 02 tháng tiền lương.

Tháng 10/2015 có quyết định cho đồng chí hiệu trưởng nghỉ việc và trong thời gian chờ đợi có được hưởng các chế độ như khi còn đi dạy (được hưởng lương hệ số lương 4,98, phụ cấp chức vụ hiệu trưởng 0,45, phụ cấp thâm niên nhà giáo 24%, phụ cấp đứng lớp 35%) hay không thì còn tùy thuộc vào hiệu lực của quyết định. Nếu Quyết định ghi ngày bắt đầu nghỉ việc là bắt đầu tháng 10 thì tháng 10 đồng chí hiệu trưởng đó phải nghỉ việc, không được hưởng các chế độ như khi còn đi dạy nữa mà thay vào đó là các chế độ nghỉ hưu; còn nếu Quyết định ghi rõ ngày nào bắt đầu thi hành thì trong thời gian chờ đợi cho đến ngày bắt đầu nghỉ, đồng chí hiệu trưởng vẫn được hưởng các chế độ như khi còn đi dạy bình thường.

Luật sư Trịnh Anh Dũng

Văn phòng Luật sư Trịnh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang