Người sản xuất được hỗ trợ khi đất canh tác bị thu hồi

author 09:50 11/09/2012

(VietQ.vn) - Ngoài việc được bồi thường bằng tiền, còn được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm theo một trong các hình thức: bằng tiền hoặc bằng đất ở hoặc nhà ở hoặc đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp.

Hỏi: Hơn mười năm nay tôi trực tiếp canh tác, sản xuất trên đất nông nghiệp của một số hộ gia đình khác cho mượn. Cuối năm 2011, UBND huyện đã thu hồi diện tích đất nông nghiệp của các hộ trên để thực hiện quy hoạch, xây dựng khu đô thị và nhà ở cho công nhân tại Đà Nẵng. Tôi được biết các hộ gia đình cho tôi mượn đất canh tác đã được nhận tiền đền bù thu hồi đất và cả tiền hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm. Xin hỏi, tôi là người trực tiếp sản xuất trên đất đó bao năm nay thì có được hỗ trợ gì không khi đất canh tác bị thu hồi?

Trần Anh Lâm (Hòa Vang, TP Đà Nẵng)

Trả lời: Theo quy định tại Điều 22 Nghị định 69/2009/NĐ-CP, được hướng dẫn tại Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT thì hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp (không thuộc trường hợp đất nông nghiệp trong khu dân cư và đất vườn, ao không được công nhận là đất ở) mà không có đất để bồi thường thì ngoài việc được bồi thường bằng tiền, còn được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm theo một trong các hình thức bằng tiền hoặc bằng đất ở hoặc nhà ở hoặc đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp.

Cụ thể: a) Hỗ trợ bằng tiền từ 1,5 đến 5 lần giá đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi; diện tích được hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương; hoặc b) Hỗ trợ một lần bằng một suất đất ở hoặc một căn hộ chung cư hoặc một suất đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp. Việc áp dụng theo hình thức này được thực hiện đối với các địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, quỹ nhà ở và người được hỗ trợ có nhu cầu về đất ở hoặc căn hộ chung cư hoặc đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp mà giá trị được hỗ trợ theo quy định tại điểm a khoản này lớn hơn hoặc bằng giá trị đất ở hoặc căn hộ chung cư hoặc đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; phần giá trị chênh lệch được hỗ trợ bằng tiền. UBND cấp tỉnh quyết định cụ thể hình thức hỗ trợ và mức hỗ trợ quy cho phù hợp với thực tế của địa phương.

Tại Đà Nẵng, theo Điều 39 tại Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (Ban hành kèm theo Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND ngày 24/12/2009 của UBND thành phố Đà Nẵng) thì đối với các hộ có đất nông nghiệp, có giấy tờ hợp lệ, được bồi thường giá trị thiệt hại khi thu hồi đất nhưng không trực tiếp sản xuất mà giao lại cho người khác sản xuất thì người trực tiếp sản xuất được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng tiền 1,5 (một phẩy năm) lần giá đất nông nghiệp, phần diện tích được hỗ trợ này không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương.

Như vậy, nếu có đầy đủ cơ sở chứng minh bạn là người trực tiếp sản xuất trên đất nông nghiệp bị thu hồi trên thì bạn mới là đối tượng được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm theo quy định của pháp luật nêu trên.


Luật sư Phạm Phùng Trọng Nghĩa
(Công ty Luật hợp danh FDVN Đà Nẵng;
193 Nguyễn Tri Phương, TP Đà Nẵng;
ĐT: 05113 890 568; Website: www.fdvn.vn)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang