Các bài viết tin tức mới về Nguyễn Thanh Tân

Cập nhật thông tin , hình ảnh, video clip về Nguyễn Thanh Tân mới và nhanh nhất. Đón đọc và chia sẻ bài viết về Nguyễn Thanh Tân trên VietQ

CEO BrainMark: 'Chừng nào doanh nghiệp không cần phát triển chiến lược nữa là tôi thất nghiệp'

CEO BrainMark: 'Chừng nào doanh nghiệp không cần phát triển chiến lược nữa là tôi thất nghiệp'

Linh hồn của BrainMark và chuỗi thương hiệu giáo dục BMG (Business Management Group) chính là Nguyễn Thanh Tân, người tiên phong biến doanh nhân thành giảng viên, biến doanh nghiệp thành giảng đường, biến việc làm thành việc học…

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang