Nhiều cơ quan của Hà Nội cần công khai, minh bạch về tài chính

author 05:57 24/04/2015

(VietQ.vn) – Thanh tra Chính phủ yêu cầu UBND thành phố Hà Nội có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những mặt còn hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm...

Ngày 23/4, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với UBND thành phố Hà Nội giai đoạn từ tháng 1/2011 đến tháng 9/2013.

Thanh tra chính phủ thông báo kết luận thanh tra Hà Nội

Thanh tra Chính phủ kết luận Hà Nội có nhiều sai phạm trong quản lý ngân sách

Kết luận của Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm, sai phạm trong quản lý ngân sách, tài chính, tài sản; trong đầu tư dự án, đầu tư xây dựng công trình giao thông, hạ tầng đô thị; trong quản lý và sử dụng đất đai và trong thực hiện cải cách hành chính.

Qua thanh tra cho thấy, công tác quản lý ngân sách, tài chính, tài sản tại TP Hà Nội và một số đơn vị trực thuộc còn thiếu sót, sai phạm. Cụ thể, chậm hoặc chưa công khai dự toán, quyết toán thu, chi ngân sách theo quy định. Chưa triển khai đầy đủ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng vật tư, hàng hoá sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.

Việc quản lý thu tiền thuê nhà còn hạn chế, thiếu quy định cụ thể, dẫn đến tình trạng có tổ chức, cá nhân chậm, thậm chí chây ỳ, khiếu nại tố cáo phức tạp. Một số chủ đầu tư dự án chưa chấp hành nghiêm việc nộp tiền thuê đất, tiền sử dụng đất theo quy định, dẫn đến nợ đọng chưa thu hồi được. Trong đầu tư dự án, đầu tư xây dựng công trình giao thông, hạ tầng đô thị, một số chủ đầu tư không chấp hành báo cáo giám sát đánh giá đầu tư nhưng TP Hà Nội chưa có biện pháp xử lý dứt điểm. Một số chủ đầu tư chưa tuân thủ các quy định của pháp luật, thi công chậm tiến độ, phải điều chỉnh lại mức tổng đầu tư, làm tăng vốn ngân sách.

Công tác quản lý đất đai, thu hồi giải phóng mặt bằng còn một số vi phạm, tiến độ giải phóng mặt bằng tại một số dự án chậm. Công tác quản lý đất công thiếu chặt chẽ, thiếu công khai, minh bạch. Tình trạng sử dụng đất sai mục đích, xây dựng trái phép, lấn chiếm đất còn xảy ra.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu UBND thành phố Hà Nội có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những mặt còn hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm: Cụ thể, chỉ đạo Sở Tài chính, các cơ quan, đơn vị thụ hưởng NSNN, các DNNN thực hiện nghiêm công tác công khai, minh bạch tài chính, tài sản, chế độ, định mức, tiêu chuẩn và thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định của Nhà nước; chỉ đạo Cục Thuế khẩn trương thu hồi số tiền nợ đọng, tiền phạt chậm nộp của các chủ đầu tư; xử lý tính phạt chậm nộp đối với các trường hợp chậm nộp tiền thuê nhà đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng và các lĩnh vực tài chính, ngân sách.

Viết Cường

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang