Nhiều nhà khoa học sắp được tăng lương

author 08:59 30/01/2015

(VietQ.vn) - Nhiều nhà khoa học có trình độ, có nhiều đóng góp hiệu quả vào việc nghiên cứu, sẽ được tăng lương trước thời hạn...

Bộ KH&CN đang dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ.

Theo đó, nhiều nhà khoa học sẽ  được xem xét tuyển dụng đặc cách vào làm việc tại các tổ chức khoa học và công nghệ công lập và được bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ.

Cá nhân tốt nghiệp đại học loại khá trở lên, đáp ứng đủ tiêu chuẩn của chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ hạng III, có chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng, được tuyển dụng đặc cách và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ hạng III nếu trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ tuyển dụng đạt một trong các sau: Có bằng khen cấp bộ, cấp tỉnh về thành tích khoa học và công nghệ; Là tác giả chính của 02 bài báo khoa học được công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành; Là tác giả chính của 01 sách chuyên khảo; Có sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ.

Nhiều nhà khoa học sắp được tăng lương

Nhiều nhà khoa học sắp được tăng lương

Cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ có trình độ Thạc sỹ, Đại học loại khá trở lên đáp ứng đủ tiêu chuẩn của chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ hạng II trừ tiêu chuẩn về thời gian giữ hạng chức danh, có chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng được tuyển dụng đặc cách và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ hạng II nếu tính đến thời điểm nộp hồ sơ tuyển dụng đạt đồng thời các thành tích sau: Đã chủ trì ít nhất 03 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ trở lên,  được nghiệm thu từ mức đạt trở lên; Tác giả chính của 05 bài báo khoa học được công bố trên tạp chí chuyên ngành trong nước; hoặc 02 bài báo khoa học được công bố trên tạp chí chuyên ngành quốc tế có uy tín; hoặc chủ biên 02 sách chuyên khảo; hoặc có 01 sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ; hoặc biên soạn và nghiên cứu xây dựng hoàn chỉnh hệ thống định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật của đơn vị và của ngành; hoặc đề xuất các giải pháp công nghệ, ứng dụng trực tiếp công nghệ tiên tiến nhằm tạo ra sản phẩm mới; hoặc chủ trì xây dựng chương trình, nội dung đào tạo của ngành; hoặc đạt danh hiệu vinh dự của nhà nước, giải thưởng về khoa học và công nghệ (quy định tại Phụ lục 1 Thông tư này).

Cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ đáp ứng đủ tiêu chuẩn của chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ hạng I, trừ tiêu chuẩn về thời gian giữ hạng chức danh, có chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng được tuyển dụng đặc cách và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ hạng I nếu tính đến thời điểm nộp hồ sơ tuyển dụng đạt đồng thời các thành tích sau: Đã chủ trì ít nhất 03 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia được nghiệm thu từ mức đạt trở lên, trong đó có ít nhất 01 nhiệm vụ được thực hiện trong 03 năm gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ tuyển dụng; hoặc chủ trì ít nhất 01 đề án hoặc công trình trọng điểm quốc gia được nghiệm thu từ mức đạt trở lên ; Tác giả chính của 10 bài báo khoa học được công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước, trong đó có 05 bài được công bố trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ tuyển dụng; hoặc 05 bài báo khoa học được công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế có uy tín, trong đó có 03 bài được công bố trong 05 năm gần nh ất tính đến thời điểm nộp hồ sơ tuyển dụng; hoặc chủ biên 03 sách chuyên khảo, trong đó 02 năm gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ tuyển dụng chủ biên 01 cuốn; hoặc có 02 sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ, trong đó có 01 sáng chế được ứng dụng mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội; hoặc đạt danh hiệu vinh dự nhà nước, giải thưởng về khoa học và công nghệ.

Người được xét tuyển dụng đặc cách và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ quy định tại Thông tư này không phải thực hiện thời gian tập sự và được hưởng 100% mức lương của chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ tương ứng với vị trí việc làm được tuyển dụng.

Người được xét tuyển dụng đặc cách vào làm việc trong các tổ chức khoa học và công nghệ công lập được xếp lương như sau:

Người được tuyển dụng đặc cách và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ hạng III được hưởng 100% mức lương bậc 1 nếu có trình độ đại học, 100% mức lương bậc 2 nếu có trình độ thạc sỹ và được hưởng 100% mức lương bậc 3 nếu có trình độ tiến sỹ;

Người được tuyển dụng đặc cách và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ hạng II, hạng I được hưởng 100% mức lương bậc 1 của hạng chức danh tương ứng.

Trường hợp người được xét tuyển dụng đặc cách và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ đang hưởng mức lương cao hơn bậc I của hạng chức danh được bổ nhiệm thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức xem xét quyết định.

Thu Hà

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang