video hot

Những dấu ấn lớn của KHCN trong năm 2019

20:19 03/01/2020

Vietq.vn - Tại Hội nghị triển khai công tác ngành Khoa học và công nghệ (KHCN) năm 2020 được tổ chức sáng nay (03/01) tại Hà Nội, Thứ trưởng Trần Văn Tùng đã trình bày báo cáo về những thành tựu đã đạt được của KHCN trong năm 2019. KHCN đã đồng hành với các mục tiêu phát triển của các ngành, lĩnh vực, giúp nâng cao năng lực và sức cạnh tranh của doanh nghiệp và cả nền kinh tế. Thực tế các kết quả ứng dụng khoa học công nghệ thể hiện trong tất cả các ngành, lĩnh vực kinh tế, quốc phòng, nông nghiệp..

Doãn Trung - Việt Hà

Từ khóa:

video liên quan

Cảnh báo

Khởi nghiệp

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang