Tuyển sinh năm 2018 của trường ĐH Lâm Nghiệp những điểm mới trong đề án

author 06:37 24/03/2018

(VietQ.vn) - ĐH Lâm Nghiệp Việt Nam vừa công bố Đề án tuyển sinh năm 2018 với nhiều điểm mới với phương thức xét tuyển điểm thi THPT quốc gia và xét kết quả học tập lớp 12.

Sự kiện: Tuyển sinh 2018

Theo đó, phương thức tuyển sinh cho cả cơ sở Hà Nội và Phân hiệu tại tỉnh Đồng Nai năm 2018 như sau:

Phương thức 1: xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia năm 2018.

Phương thức 2: xét kết quả học tập năm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển hoặc tổng điểm trung bình cả năm của 3 năm học lớp 10, 11, 12.

Những điểm mới trong đề án tuyển sinh năm 2018 của trường ĐH Lâm Nghiệp

 Những điểm mới trong đề án tuyển sinh năm 2018 của trường ĐH Lâm Nghiệp. Ảnh minh họa.

Đối với phương thức 1, nhà trường dành không dưới 60% chỉ tiêu để xét tuyển đại học theo chỉ tiêu dự kiến của từng ngành học. Trường xét điểm theo tổ hợp từ cao đến thấp cho đến hết chỉ tiêu (bằng tổng điểm các môn dùng để xét tuyển + điểm ưu tiên).

Đối với phương thức 2, Nhà trường dành không quá 40% theo chỉ tiêu dự kiến từng ngành học. Theo đó, thí sinh dùng kết quả học tập bậc THPT để xét tuyển như sau:

Bước 1: Xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (sàn xét tuyển):

Điểm trung bình chung của tổ hợp các môn học dùng để xét tuyển năm lớp 12 đạt từ 5,0 điểm trở lên (theo thang điểm 10); Hoặc trung bình chung của tổng điểm trung bình chung học tập lớp 10, 11, 12 đạt từ 5,0 điểm trở lên (theo thang điểm 10).

Tổ hợp các môn xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT năm lớp 12 giống tổ hợp môn xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia (như phương thức 1) tại Bảng 05 (áp dụng cơ sở chính), Bảng 06 (áp dụng cho Phân hiệu tỉnh Đồng Nai).

Bước 2: Tính điểm trúng tuyển (các điểm thành phần theo thang điểm 10, làm tròn đến 2 chữ số thập phân) cho các thí sinh đạt sàn xét tuyển.

Điểm trúng tuyển được tính theo công thức:

ĐTT = (ĐM1 + ĐM2 + ĐM3) + Đ4

Trong đó: + ĐTT: Điểm trúng tuyển;

+ ĐM1: Điểm trung bình Môn 1 cả năm lớp 12/Điểm tổng kết năm lớp 10;

+ ĐM2: Điểm trung bình Môn 2 cả năm lớp 12/ Điểm tổng kết năm lớp 11;

+ ĐM3: Điểm trung bình Môn 3 cả năm lớp 12/ Điểm tổng kết năm lớp 12;

+ Đ4: Điểm ưu tiên theo đối tượng và theo khu vực.

Xét điểm trúng tuyển từ cao đến thấp, cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Đối với phương thức 3, Trường Đại học Lâm nghiệp chỉ tổ chức thi nếu còn chỉ tiêu tuyển sinh và dự kiến thi vào tháng 11-12. Chỉ tiêu tuyển sinh liên thông các ngành bằng 20% của chỉ tiêu theo ngành/nhóm ngành.

Thời gian xét tuyển vào Trường Đại học Lâm nghiệp như sau:

- Xét tuyển theo kết quả điểm thi THPT quốc gia (phương thức tuyển sinh 1): theo lịch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

- Xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT (phương thức tuyển sinh 2): kế hoạch nhận hồ sơ từ ngày 01/4/2018 đến 30/11/2018, gồm 4 đợt xét tuyển:

+ Đợt 1: nhận hố sơ từ 01/4 - 29/5/2018, thông báo kết quả xét tuyển ngày 30/5/2018.

+ Đợt 2: nhận hố sơ từ 01/6 - 29/7/2018, thông báo kết quả xét tuyển ngày 30/7/2018.

+ Đợt 3: nhận hố sơ từ 01/8 - 29/9/2018, thông báo kết quả xét tuyển ngày 30/9/2018.

+ Đợt 4: nhận hố sơ từ 01/10 - 29/11/2018, thông báo kết quả xét tuyển ngày 30/11/2018.

Tuyển sinh theo phương thức thi tuyển (phương thức 3): Nếu đến ngày 30/11/2018 các ngành học chưa tuyển đủ chỉ tiêu tuyển sinh, Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức kỳ thi tuyển sinh trong tháng 12/2018.

Hoàng Dương

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang