Những hành vi bị xử phạt trong hoạt động nghiên cứu khoa học

author 06:12 26/06/2015

(VietQ.vn) - Bộ KH&CN vừa đưa ra dự thảo quy định những hành vi bị xử phạt trong hoạt động nghiên cứu khoa học.

Bộ KH&CN đang lấy ý kiến về Thông tư quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ.

Theo đó, có nhiều hành vi bị coi là vi phạm hành chính trong nghiên cứu khoa học.

Nhiều trường hợp bị xử lý hành chính trong nghiên cứu khoa học
Nhiều trường hợp bị xử lý hành chính trong nghiên cứu khoa học

Ví dụ như: Hành vi không thực hiện đúng thủ tục hoặc đánh giá, chấm điểm không đúng với các tiêu chí là việc thành viên hội đồng khoa học và công nghệ, trong quá trình tư vấn, thẩm định, tuyển chọn, đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã thực hiện không đúng trình tự, thủ tục; đánh giá, chấm điểm không đúng các tiêu chí, biểu mẫu, hướng dẫn được ban hành kèm theo hoặc quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ ban hành.

Hành vi cung cấp thông tin khi chưa được sự cho phép của cơ quan quyết định thành lập hội đồng là việc thành viên hội đồng khoa học và công nghệ đã công bố, cung cấp thông tin về đánh giá, nhận xét, kết quả tư vấn của mình về nhiệm vụ khoa học và công nghệ khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan, người có thẩm quyền, trừ trường hợp các thông tin đó đã được cơ quan, người có thẩm quyền quyết định thành lập hội đồng tư vấn đó công bố công khai.

Hành vi không đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ là việc tổ chức chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

Hành vi không thực hiện đúng quyết định giao quyền là việc tổ chức khoa học và công nghệ, được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao toàn bộ hoặc một phần quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được tạo ra bằng ngân sách nhà nước, nhưng không thực hiện quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu đó theo đúng quy định.

Hành vi không triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất, đời sống là việc tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cố ý không trực tiếp hoặc cố ý không tham gia triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất, đời sống theo hợp đồng hoặc yêu cầu bằng văn bản của bên đặt hàng, trừ trường hợp bất khả kháng...

Nếu vi phạm vào những điều trên sẽ bị xử phạt hành chính theo Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012.

Nhật Dương


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang