Những loại di chúc theo quy định mới

authorLan Ninh 06:49 25/01/2017

(VietQ.vn) - Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng.

Sự kiện: Tư vấn pháp luật vietq

Theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015, Di chúc được coi là hợp pháp khi có đủ các điều kiện sau: Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép; Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

Những loại di chúc theo quy định mới

Những loại di chúc theo quy định mới. Ảnh minh họa 

Bên cạnh đó, về hình thức của di chúc như sau: Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng.

Ngoài ra, trường hợp người lập di chúc không tự mình viết bản di chúc thì có thể tự mình đánh máy hoặc nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản di chúc, nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc.

Nhận quà tiền tỷ, 'chân dài' có phải đóng thuế thu nhập cá nhân?(VietQ.vn) - Thời điểm xác định tính thuế thu nhập cá nhân từ quà tặng là thời điểm cá nhân làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản quà tặng.

Việc lập di chúc bằng văn bản có người làm chứng phải tuân theo quy định.

Xin lưu ý di chúc phải có các nội dung sau:

- Di chúc gồm các nội dung chủ yếu sau:

+ Ngày, tháng, năm lập di chúc.

+ Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc.

+ Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản.

+ Di sản để lại và nơi có di sản.

- Ngoài các nội dung quy định trên, di chúc có thể có các nội dung khác.

- Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.

Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa.

Ngoài ra, cũng cần lưu ý là những người sau đây không được làm chứng di chúc:

- Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc.

- Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc.

- Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

Hoàng Lan

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang