Nông nghiệp thời CMCN4.0: Ưu tiên nhập khẩu, làm chủ công nghệ tiên tiến

author 07:13 13/08/2017

(VietQ.vn) - Ngành nông nghiệp cần ưu tiên phát triển trong trung hạn và dài hạn để đón đầu các xu hướng công nghệ mới trên thế giới. Đồng thời ưu tiên cho nhập khẩu và làm chủ công nghệ tiên tiến của thế giới

Đó là một trong những nội dung nêu tại Chỉ thị 6524/CT-BNN-KHCN về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN4.0) mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) vừa ban hành.

Theo Bộ NN&PTNN, trong bối cảnh cuộc CMCN4.0 với xu hướng phát triển dựa trên nền tảng tích hợp cao độ của hệ thống kết nối số hóa - vật lý - sinh học với sự đột phá của internet vạn vật và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi căn bản nền sản xuất của thế giới. Các thành tựu mới của khoa học và công nghệ (KH&CN) được ứng dụng để tối ưu hóa quá trình sản xuất, phân phối, trao đổi, tiêu dùng và quản lý, quản trị... Tăng trưởng chủ yếu dựa vào động lực công nghệ và đổi mới sáng tạo, thay cho tăng trưởng chủ yếu dựa vào các yếu tố đầu vào truyền thống.

Nếu không có những thay đổi mạnh mẽ về KH&CN, ngành nông nghiệp Việt Nam sẽ phải đối mặt với mới nhiều thách thức và tác động tiêu cực như tụt hậu về công nghệ, cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên và suy giảm sản xuất kinh doanh...

Ngành nông nghiệp ưu tiên phát triển để đón đầu các xu hướng công nghệ mới trên thế giới

 

Do đó, Bộ NN&PTNN xác định các công nghệ mà ngành nông nghiệp cần ưu tiên phát triển trong trung hạn và dài hạn để đón đầu các xu hướng công nghệ mới trên thế giới. Rà soát điều chỉnh cơ cấu nhiệm vụ KH&CN, chú trọng đầu tư cho thương mại hóa kết quả KH&CN; lấy doanh nghiệp là trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo ngành nông nghiệp; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận và phát triển được các công nghệ sản xuất mới.

Ưu tiên cho nhập khẩu và làm chủ công nghệ tiên tiến của thế giới, đồng thời, tập trung đầu tư cho nghiên cứu ứng dụng để nhanh chóng nâng cao năng lực công nghệ trong nước, trình độ thiết kế, chế tạo, ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, có lợi thế cạnh tranh.

Chú trọng nâng cao trình độ cán bộ kỹ thuật, quản trị công nghệ và quản lý, quản trị doanh nghiệp; có chính sách khuyến khích lao động trình độ cao từ các viện nghiên cứu, trường đại học tham gia, thực hiện các nhiệm vụ do khu vực doanh nghiệp đặt hàng; tăng cường chất lượng đào tạo đại học, cao đẳng, dạy nghề, bảo đảm cung cấp đầu vào về lao động nông nghiệp chất lượng cao cho các doanh nghiệp.

Ngoài ra, Bộ NN&PTNN tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các Nghị quyết của Chính Phủ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục chủ động rà soát, bãi bỏ các điều kiện kinh doanh không còn phù hợp; sửa đổi các điều kiện quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu theo hướng giảm thiểu thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp, bảo đảm minh bạch hóa hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ. Xây dựng chiến lược chuyển đổi số, nền quản trị thông minh, ưu tiên phát triển nông nghiệp thông minh. Nâng cao nhận thức về cơ hội và thách thức của cuộc CMCN4.0…

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường giao Vụ khoa khọc, Công nghệ và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các nhiệm vụ nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng sâu rộng công nghệ sinh học, công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghệ viễn thám phục vụ việc phát triển các sản phẩm chủ lực của ngành theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững; chú trọng đầu tư cho thương mại hoá kết quả khoa học và công nghệ.

Bên cạnh đó, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan nhằm kết nối và thực hiện có hiệu quả chương trình quốc gia (Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Chương trình sản phẩm quốc gia, Chương trình công nghệ sinh học nông nghiệp, thuỷ sản) và Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong ngành nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến 2030 để tiếp cận năng lực cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNN cũng giao các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ xác định công nghệ mà ngành cần ưu tiên phát triển trung và dài hạn để đón đầu các xu hướng công nghệ mới trên thế giới. Ưu tiên cho nhập khẩu và làm chủ công nghệ tiên tiến trên thế giới.

Đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với sản phẩm chủ lực, có lợi thế cạnh tranh của lĩnh vực, đáp ứng được thực tiễn sản xuất, phù hợp với xu thế cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ thiết thực và hiệu quả việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp...

 Hùng Cường

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang