video hot

Ô nhiễm không khí ở Hà Nội đang ở mức nào?

14:19 20/10/2017

Vietq.vn - Chất lượng không khí của Hà Nội đang bị ảnh hưởng bởi nhiều nguồn gây ô nhiễm từ các hoạt động giao thông, xây dựng, sản xuất công nghiệp, từ các làng nghề hay do chôn lấp và xử lý các chất thải rắn. Vậy, không khí Hà Nội đang ô nhiễm ở mức độ như thế nào vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp vì nhiều năm qua, Hà Nội vẫn thiếu rất nhiều hệ thống quan trắc chất lượng không khí.

video liên quan

Cảnh báo

Khoa học công nghệ

Khởi nghiệp

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang