Ông Hồ Huy 'lèo lái' Mai Linh thế nào trong sự hồ nghi của cổ đông?

author 12:02 15/06/2016

(VietQ.vn) - Không hiểu trước những "lùm xùm" tại ĐHĐCĐ thiếu dân chủ, dấu hiệu rút vốn bất thường tại Mai Linh miền Bắc thì Ban lãnh đạo công ty sẽ xử lý ra sao?

Chúng tôi muốn đặt câu hỏi như vậy với ông Hồ Huy là người đại diện pháp luật cao nhất cho Tập đoàn Mai Linh và Công ty Cổ phần Mai Linh miền Bắc với tư cách Chủ tịch HĐQT của 2 đơn vị có con dấu riêng và hoạt động pháp lý tách biệt.

Chúng tôi xin nhắc lại chuyện “lùm xùm” trong hoạt động kinh doanh không minh bạch, thiếu dân chủ, cổ đông có dấu hiệu chiếm dụng vốn… của Ban lãnh đạo Mai Linh miền Bắc, khiến nhiều cổ đông bức xúc phản ứng trong các kỳ Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) gần đây.

Theo phản ánh của cổ đông, đối chiếu tại khoản 1, khoản 3, Điều 139, Luật Doanh nghiệp và khoản 3, Điều 17 Điều lệ Công ty Cổ phần Mai Linh miền Bắc (MLMB) thì người triệu tập họp ĐHĐCĐ phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông có quyền dự họp kèm theo Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp, dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề, chương trình hoặc đăng tải lên website của công ty chậm nhất là 10 ngày trước khai mạc ĐHĐCĐ.

Tuy nhiên, qua xét hồ sơ công bố của MLMB cho thấy, thông báo mời họp và Chương trình họp ĐHĐCĐ không thống nhất nhiều nội dung. Cụ thể, chương trình họp không đề cập đến các nội dung được nêu tại thông báo mời họp như: thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, phương án trình lập quỹ và phân lợi nhuận năm 2015, lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính…

Đặc biệt là việc thu hồi công nợ năm 2015 không được công bố công khai theo quy chế làm việc của ĐHĐCĐ, dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp cho các cổ đông theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Ông Hồ Huy, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Mai Linh miền Bắc và Tập đoàn Mai LinhÔng Hồ Huy, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Mai Linh miền Bắc và Tập đoàn Mai Linh (ảnh lấy từ website của mailinh)

Khi chúng tôi liên hệ thông tin 2 chiều về các nội dung trên thì đại diện của MLMB chỉ phản hồi ngắn gọn: “Những khiếu nại liên quan đến kỳ ĐHĐCĐ của Mai Linh miền Bắc vừa qua thì cổ đông nào thắc mắc xin vui lòng đến công ty gặp đơn vị phụ trách hoặc có văn bản gửi đến Ủy ban Chứng khoán nhà nước để có câu trả lời thỏa đáng. Còn nếu cổ đông nào vẫn thắc mắc, không đồng ý thì có thể khởi kiện ra tòa”.

Theo các cổ đông, những thủ tục trên lẽ ra phải được công khai, cần có minh bạch nhưng Ban lãnh đạo Mai Linh miền Bắc đã cố tình “cắt cúp” đi các công đoạn quan trọng, thể hiện sự thiếu tôn trọng, bỏ qua lợi ích chính đáng của hàng ngàn cổ đông.

Không những thế, đối chiếu lại tại tờ trình số 03/TT-HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019, người triệu tập ĐHĐCĐ tự ý đề cử danh sách bổ sung thành viên HĐQT là ông Ngô Hữu Hùng và bà Đoàn Bích Hạnh. Đây là nội dung vi phạm đặc biệt nghiêm trọng quyền của cổ đông Công ty, cụ thể là quyền đề cử thành viên HĐQT của cổ đông.

Việc bãi nhiệm 2 thành viên Ban kiểm soát không dẫn chiếu người đề nghị, không đưa vào chương trình họp nội dung thông qua Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán. Đặc biệt là khoản nợ khổng lồ từ các công ty trong cùng Tập đoàn Mai Linh lên đến hơn 400 tỷ đồng (gần bằng với vốn điều lệ của MLMB là 486 tỷ đồng) nhưng không hiểu vì sao Ban lãnh đạo MLMB lại không đưa vào bản thuyết minh báo cáo tài chính để hàng ngàn cổ đông biết tình hình?

Nhìn nhận từ thực tế, nhiều cổ đông nhận định rằng, MLMB hiện đang mất cân đối tài chính, các khoản nợ xấu ngày càng tăng lên, hoạt động kinh doanh khó khăn. Trong đó có dấu hiệu rút vốn, chiếm dụng của Tập đoàn Mai Linh ra khỏi Mai Linh miền Bắc khiến các cổ đông đứng ngồi không yên.

Tuy nhiên, phía Ban lãnh đạo MLMB mặc nhiên làm trái luật, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền lợi của hàng nghìn cổ đông mà coi như không có chuyện gì? Hơn thế, trước những thắc mắc của cổ đông, Ban lãnh đạo MLMB lại bỏ ngoài tai, không hề có giải thích gì cho đối tác đang góp vốn làm ăn với mình.

báo cáo tài chính của Mai Linh miền Bắc

Trích trong báo cáo tài chính các đơn vị thuộc Tập đoàn Mai Linh năm 2015

Không hiểu ông Hồ Huy với tư cách là Chủ tịch HĐQT của nhiều đơn vị sẽ “lèo lái” Mai Linh như thế nào trong sự “hồ nghi” của hàng ngàn cổ đông thành viên? Có phải Ban lãnh đạo MLMB đang muốn che giấu đi sự thật đó bằng việc thao túng, rút vốn bất hợp pháp gây thiệt hại cho hàng ngàn cổ đông đang xảy ra trong thời gian dài khó có khả năng trả nợ?

Các cổ đông cũng đề nghị cần có 1 đơn vị độc lập tiến hành kiểm toán lại toàn bộ hoạt động kinh doanh, tài chính của Mai Linh miền Bắc. Đối với dấu hiệu rút vốn “bất thường” của Tập đoàn Mai Linh ra khỏi MLMB, đề nghị cơ quan chức năng, ở đây là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cần vào cuộc để thanh, kiểm tra để hoạt động kinh doanh của Mai Linh nói riêng và doanh nghiệp nói chung có sự minh bạch, khách quan, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh trên phạm vi cả nước.

Để rút vốn 'khủng', Mai Linh miền Bắc đã vi phạm nghiêm trọng quy chế tài chính(VietQ.vn) - Tập đoàn Mai Linh có dấu hiệu chiếm dụng số vốn của Mai Linh miền Bắc trong một thời gian dài là hoạt động vi phạm nghiêm trọng quy chế tài chính...
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang