'Ông lớn' Bánh kẹo Hải Hà lỗ nặng

author 06:45 01/08/2019

(VietQ.vn) - Hết quý II/2019, Bánh kẹo Hải Hà lỗ đến 16,9 tỷ đồng, gấp 2 lần so với cùng kỳ 2/2018. Lũy kế 6 tháng, Bánh kẹo Hải Hà lỗ 10,5 tỷ đồng, giảm mạnh so với số lãi gần 700 triệu đồng đạt được nửa đầu năm 2018.

Sự kiện: Kinh doanh

Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà (Haihaco; HHC) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2019, cho thấy bức tranh kinh doanh không mấy sáng sủa. Theo đó, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 150 tỷ đồng, giảm nhẹ 3 tỷ so với cùng kỳ năm trước (quý II/2018 đạt 153 tỷ đồng).

Trong khi đó, giá vốn bán hàng lại tăng thêm 2 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 21,5 tỷ đồng, giảm gần 6% so với cùng kỳ. Tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 14,4% trong khi cùng kỳ là 18%.

 Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà (Haihaco; HHC) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2019 cho thấy bức tranh kinh doanh không mấy sáng sủa. Ảnh Internet

Chi phí tài chính cũng cộng thêm 2 tỷ so với cùng kỳ, chủ yếu là chi phí lãi vay chiếm tới 98,7% chi phí tài chính trong kỳ. Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp cùng đồng loạt tăng so với cùng kỳ, chủ yếu do tăng chi phí cho nhân viên và các chi phí dịch vụ mua ngoài khác. Như vậy, hết quý II/2019, Bánh kẹo Hải Hà lỗ đến 16,9 tỷ đồng, hơn gấp đôi số lỗ 7,3 tỷ đồng trong quý 2/2018.

Lũy kế 6 tháng, Bánh kẹo Hải Hà lỗ 10,5 tỷ đồng, giảm mạnh so với số lãi gần 700 triệu đồng đạt được nửa đầu năm ngoái. So với kế hoạch 1.080 tỷ đồng doanh thu và 57 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế đặt ra cho cả năm, thì Bánh kẹo Hải Hà còn cách rất xa chỉ tiêu được giao.

Trong nửa năm vừa qua, tháng doanh thu tài chính gấp 7,6 lần chi phí tài chính trong đó chủ yếu là chi phí lãi vay cũng gấp 3 lần so với nửa đầu năm 2018. Tính tới cuối tháng 6/2019, tổng tài sản của Bánh kẹo Hải Hà đạt 942 tỷ đồng, tập trung tài sản ngắn hạn với 648 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ.

Nợ phải trả của doanh nghiệp giảm từ 619 tỷ xuống còn 562 tỷ cuối tháng 6/2019. Trong đó, nợ vay và thuê tài chính hơn 450 tỷ đồng, chiếm 80% nợ phải trả và gấp 1,2 lần so với 380 tỷ vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Lợi nhuận chưa phân phối tính đến hết quý II là âm 7,8 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trên bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ, dòng tiền kinh doanh chỉ còn ghi âm chưa đến 804 triệu, trong khi cùng kỳ là âm gần 156 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do doanh nghiệp tăng các khoản phải thu lên 65 tỷ đồng, so với mức âm gần 75 tỷ của cùng kỳ. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh giảm mạnh từ 21 tỷ xuống 483 triệu đồng. Trong kỳ, khoản mục tiền giảm mạnh gần 3 lần, chỉ còn 11 tỷ đồng.

 Thảo Nguyên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang