video hot

Phản hồi của Bộ NN&PTNT về giấy chứng nhận VietGap

16:18 04/07/2016

Vietq.vn - Bộ NN&PTNT phản hồi thế nào về việc chào bán giấy chứng nhận tiêu chuẩn VietGap?

video liên quan

Cảnh báo

Khoa học công nghệ

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang