Phát hiện, xử phạt 3 lô hàng đóng gói sẵn không đạt yêu cầu về định lượng

author 06:54 30/07/2020

(VietQ.vn) - Trong 6 tháng qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Nội đã thực hiện tốt các hoạt động kiểm tra, giám sát đồng thời phát hiện và xử phạt các sản phẩm hàng hóa kém chất lượng.

6 tháng đầu năm 2020, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Nội đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Sở KH&CN trong lĩnh vực hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn Hà Nội. Cụ thể, đã tham mưu Sở ban hành 03 Kế hoạch, 02 Quyết định, 06 công văn, 02 báo cáo; tham mưu cho lãnh đạo Sở trình UBND Thành phố ký ban hành 02 Kế hoạch, 01 Quyết định; góp ý 08 dự thảo chương trình, kế hoạch, thông tư, QCVN và đánh giá kết quả thực hiện 01 Nghị định.

Đoàn kiểm tra đã thực hiện kiểm tra hàng loạt các cơ sở kinh doanh thiết bị điện tử, xăng dầu, hàng đóng gói...

Công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng được chú trọng và đẩy mạnh. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho 114 doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan; tiếp nhận và giải quyết đúng hạn 2585 hồ sơ thủ tục hành chính; hướng dẫn, đôn đốc 08 doanh nghiệp đã đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia viết báo cáo và hoàn thiện hồ sơ; cấp 32 giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm; tiếp nhận 150 thông báo TBT của TBT Việt Nam, WTO và chuyển tiếp cho 105 doanh nghiệp, 07 Sở trên địa bàn; thực hiện dịch vụ kiểm định 5421 phương tiện đo nhóm 2 cho các tổ chức, các nhân.

Thanh tra, kiểm tra là một hoạt động quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng của Chi cục. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Chi cục đã chủ trì thanh, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa và mã số mã vạch trong kinh doanh thiết bị điện, điện tử, xăng dầu, hàng đóng gói sẵn,… tại 37 doanh nghiệp và tham gia phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành thanh, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tại 155 doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố. Qua công tác thanh, kiểm tra, đã phát hiện và kịp thời trình cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với có 03 lô hàng đóng gói sẵn không đạt yêu cầu về định lượng đồng thời yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh liên hệ với nhà cung cấp để đóng gói lại các lô hàng nói trên.

Dự kiến, trong 6 tháng cuối năm 2020, Chi cục tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau: Tiến hành hỗ trợ kinh phí xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 14000 và ISO 22000 cho 60 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội; tổ chức 04 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các đối tượng là lãnh đạo, công chức thuộc các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã,…; triển khai hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia; phối hợp với Sở KH&CN tiến hành kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội; hoàn thành 100% kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 đã được Giám đốc Sở phê duyệt.

Bảo Linh

Phát hiện dầu khí tại Lô 114 ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam(VietQ.vn) - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa công bố đã phát hiện dầu khí tại Lô 114 nằm ở ngoài khơi thềm lục địa phía Bắc Việt Nam, thuộc Bể Sông Hồng, cách đất liền gần nhất thuộc tỉnh Quảng Trị 65 km, cách Đà Nẵng khoảng 86 km.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang