Phú Thọ: Cấp hơn 13.000 tem kiểm định cho phương tiện đo đạt yêu cầu

author 06:22 12/11/2017

(VietQ.vn) - Trong 9 tháng đầu năm, Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL Phú Thọ đã cấp hơn 13.000 tem kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định cho các phương tiện đo đạt yêu cầu về kỹ thuật.

Theo nội dung báo cáo của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) Phú Thọ, trong 9 tháng đầu năm 2017, Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL của tỉnh đã thực hiện nhiều nhiệm vụ và có được những kết quả tích cực.

Cụ thể, Trung tâm đã tiến hành tham mưu, trình Chi cục TCĐLCL tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL Phú Thọ; Hoàn thiện hồ sơ và trình Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quyết định chỉ định lại đơn vị kiểm định chuẩn đo lường cho Trung tâm và đã được Tổng cục TCĐLCL ra Quyết định số 513/QĐ-TĐC ngày 18/4/2017 về việc chỉ định tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường;

Lập kế hoạch và thực hiện việc liên kết chuẩn đo lường của địa phương với chuẩn Quốc gia nhằm đảm bảo, duy trì độ chính xác của các chuẩn đo lường/trang thiết bị kiểm định phục vụ công tác quản lý Nhà nước của Chi cục và hoạt động dịch vụ kỹ thuật của Trung tâm; Ban hành sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL tại Quyết định số 14/QĐ-TTKTTĐC ngày 03/7/2017;

Xây dựng và ban hành giá các dịch vụ của Trung tâm theo quy định về giá các dịch vụ chuyển từ phí sang cơ chế giá thị trường mà nhà nước không định giá; Công khai và niêm yết giá theo quy định; Ký hợp đồng ủy quyền bảo hành cân đồng hồ các loại với công ty TNHH sản xuất cân Nhơn Hòa năm 2017;

Thực hiện kiểm định đối chứng phương tiện đo công tơ điện và đồng hồ đo nước lạnh trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 849/QĐ-TĐC và Quyết định số 850/QĐ-TĐC ngày 06/6/2017 của Tổng cục TCĐLCL.

Ảnh minh họa từ trang website tỉnh Lạng Sơn (langson.gov.vn) 

Trong 9 tháng đầu năm, Trung tâm thực hiện kiểm định, cấp kết quả đo tổng số 13.507 phương tiện đo các loại và đã cấp 13.332 tem kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định cho các phương tiện đo đạt yêu cầu về kỹ thuật đo lường theo văn bản đo lường hiện hành và cấp 08 kết quả đo;

Thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở “Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động kiểm định công tơ điện tại một số hợp tác xã dịch vụ điện năng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”; Thực hiện đề tài khoa học cấp tỉnh: Ứng dựng phần mềm quản lý hoạt động TCĐLCL vào công tác quản lý nhà nước về TCĐLCL tỉnh Phú Thọ;

Trong 3 tháng cuối năm 2017, Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL dự kiến triển khai thực hiện dự án Khoa học công nghệ cấp tỉnh “Ứng dụng hoàn thiện phần mềm quản lý về Tiêu chuẩn Đo lường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”.

Thực hiện kiểm định phương tiện đo cân khối lượng và đặt cân đối chứng tại một số chợ trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 26/QĐ-TĐC ngày 25/8/2017 của Chi cục TCĐLCL; Hoàn thiện, các thủ tục, hồ sơ xin cấp phép kiểm định X-Quang trong y tế; kiểm tra bức xạ phòng máy X-Quang.

Xây dựng chương trình hợp tác và tiếp nhận bộ chuẩn tiêu cự mắt do Viện Đo lường cung cấp, cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo kiểm định viên đo tiêu cự mắt tại Viện Đo lường.

Tiếp tục duy trì hoạt động kiểm định/hiệu chuẩn phương tiện đo thuộc phạm vi được công nhận cho các tổ chức, cá nhân đăng ký kiểm định và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác theo chức năng nhiệm vụ được phân công. Dự kiến kiểm định 7.000 phương tiện đo, doanh thu từ hoạt động dịch vụ ước đạt 400.000.000 đồng.

Phong Lâm

Kiểm định gần 60.000 phương tiện đo, tiêu hủy hàng nghìn tem nhãn sai quy định(VietQ.vn) - Thời gian qua, Sở Khoa học và công nghệ Vĩnh Phúc đã chỉ đạo thực hiện kiểm định gần 60.000 phương tiện đo, tiêu hủy hàng nghìn tem nhãn hàng hóa sai quy định.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang