Phú Thọ: Cơ sở chấp hành tốt quy định sử dụng phương tiện đo nhóm 2

author 16:01 18/11/2014

(VietQ.vn) - Hàng loạt cơ quan, đơn vị sử dụng phương tiện đo (PTĐ) nhóm 2 - nhóm sản phẩm, phương tiện có khả năng gây mất an toàn cao đã đáp ứng tốt các yêu cầu quy định về đo lường.

Sự kiện: Hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Phú Thọ cho biết, trong đợt từ 10/9 - 07/10/2014, cơ quan này đã phối hợp với Sở Công thương, Công an tỉnh Phú Thọ thực hiện thanh tra chuyên đề đo lường đối với các phương tiện đo nhóm 2 tại các tổ chức có sử dụng PTĐ nhóm 2 vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và các tổ chức được chỉ định/công nhận thực hiện hoạt động kiểm định PTĐ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ cho rằng, chương trình thanh tra chuyên đề năm 2014 về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã góp phần giúp các tổ chức cá nhân sử dụng phương tiện đo nhóm 2 và các tổ chức được chỉ định/công nhận thực hiện hoạt động kiểm định phương tiện đo được thanh tra nhận thức và có ý thức, trách nhiệm hơn trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về đo lường.

Kiểm định phương tiện đo nhóm 2

Kiểm định phương tiện đo nhóm 2. Ảnh minh họa

Thông qua đó giúp phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật về đo lường của các tổ chức sử dụng phương tiện đo nhóm 2 và các tổ chức được chỉ định/công nhận thực hiện hoạt động kiểm định phương tiện đo, góp phần đảm bảo công bằng xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Cụ thể, cơ quan chức năng đã tiến hành thanh kiểm tra 14 cơ quan/đơn vị về các phương tiện đo nhóm 2 tại các tổ chức có sử dụng PTĐ nhóm 2 vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và các tổ chức được chỉ định/công nhận thực hiện hoạt động kiểm định PTĐ. Trong đó 12 đơn vị sử dụng PTĐ nhóm 2 về khối lượng gồm cân ô tô, cân bàn, cân phân tích, cân kỹ thuật phục vụ hoạt động sản xuất – kinh doanh; 02 đơn vị được chỉ định /công nhận thực hiện hoạt động kiểm định phương tiện đo (lĩnh vực đồng hồ đo điện năng và đồng hồ đo nước lạnh).

Kết quả thanh tra cho thấy, cơ quan chức năng đã ghi nhận được các đơn vị sử dụng phương tiện đo nhóm 2 có cố gắng trong việc thực hiện, chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường. Cơ bản các đơn vị đã tổ chức kiểm định định kỳ phương tiện đo nhóm 2, thực hiện các nguyên tắc về bảo quản, sử dụng phương tiện đo theo quy định của nhà sản xuất và cơ quan quản lý nhà nước về đo lường.

Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị chưa chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về đo lường trong sử dụng phương tiện đo nhóm 2 vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và bảo đảm an toàn lao động.

 

Qua thanh tra đã pháp hiện 01 đơn vị sử dụng phương tiện đo nhóm 2 vi phạm quy định về đo lường. Đoàn thanh tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính (tổng số tiền phạt là 15.000.000 đồng). Đến nay, đơn vị đã hoàn thành nghĩa vụ nộp phát và thực hiện đầy đủ các yêu cầu, kiến nghị của Đoàn Thanh tra.

Với các đơn vị được chỉ định/công nhận thực hiện hoạt động kiểm định phương tiện đo nhóm 2: Các đơn vị được chỉ định/công nhận thực hiện hoạt động kiểm định đã chấp hành tương đối đầy đủ các quy định của Luật Đo lường và các văn bản quy phạm pháp luật quy định đối với đơn vị được chỉ định/công nhận thực hiện hoạt động kiểm định phương tiện đo. Thực hiện kiểm định PTĐ trong phạm vi được công nhận kiểm định, quản lý, sử dụng tem kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định và lưu giữ đầy đủ biên bản, hồ sơ kiểm định và tuân thủ các quy trình kiểm định.

Tuy nhiên, có đơn vị sau khi được chỉ định thực hiện hoạt động kiểm định phương tiện đo (Công ty điện lực Phú Thọ) các chuẩn đo lường chưa được chứng nhận; kiểm định viên chưa được chứng nhận; cấp thẻ kiểm định viên đo lường theo quy định tại Thông tư 24/2013/TT-BKHCN ngày 30/9/2013 của Bộ khoa học và Công nghệ.

Nhìn chung, quá trình hoạt động các đơn vị được chỉ định/công nhận thực hiện hoạt động kiểm định đã có ý thức chấp hành các quy định của Luật Đo lường và các văn bản quy phạm pháp luật đối với đơn vị được chỉ định/công nhận thực hiện hoạt động kiểm định phương tiện đo nhóm 2.

Xuân Hương


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang