Phú Thọ hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021

author 06:35 06/04/2021

(VietQ.vn) - Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ vừa có thông báo cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021.

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá; Căn cứ Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Thực hiện Công văn số 159/TĐC-TCCL ngày 19/01/2021 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về Kế hoạch hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) năm 2021, Sở KH&CN Phú Thọ thông báo cho tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham gia GTCLQG năm 2021 một số nội dung chính xoay quanh việc tham dự giải.

Theo Sở KH&CN Phú Thọ, GTCLQG là giải thưởng dành cho các tổ chức, doanh nghiệp không phân biệt thành phần kinh tế, loại hình, quy mô; không hạn chế số lượng tham dự.

Các tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, đã hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ liên tục tại Việt Nam và không vi phạm các quy định của pháp luật trong thời gian ít nhất 36 tháng, tính đến thời điểm đăng ký tham dự. Tổ chức, doanh nghiệp đã đạt Giải vàng Chất lượng Quốc gia thì sau 3 năm kể từ ngày nhận giải mới được tiếp tục tham dự lại GTCLQG.

Về thời hạn, tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tham dự GTCLQG năm 2021 gửi về Sở KH&CN Phú Thọ thông qua Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ trước ngày 30/4/2021. Sau khi tiếp nhận đơn đăng ký của quý tổ chức, doanh nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ hướng dẫn lập hồ sơ tham dự và xét thưởng theo quy định. 

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia gồm: Giải Vàng Chất lượng Quốc gia và GTCLQG. Tổ chức, doanh nghiệp đạt giải được nhận cúp GTCLQG, giấy chứng nhận của Bộ KH&CN. Bộ KH&CN xem xét, lựa chọn tối đa 20 doanh nghiệp đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia xuất sắc nhất để đề nghị Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong việc nâng cao năng suât, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao Giải thưởng GPEA cho các doanh nghiệp. 

Về quyền lợi của tổ chức, doanh nghiệp đạt giải, các tổ chức, doanh nghiệp đạt GTCLQG được phép thông báo, tuyên truyền, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức giới thiệu khác về đơn vị mình, được sử dụng biểu tượng của GTCLQG trên sản phẩm, ấn phẩm của tổ chức, doanh nghiệp.

Tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia được KH&CN đề cử tham dự các giải thưởng chất lượng khu vực và quốc tế. Các tổ chức, doanh nghiệp đạt giải được ưu tiên vay vốn từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ ở các bộ, ngành, của tỉnh và các quỹ khác theo quy định của pháp luật; ưu tiên tham gia các chương trình, dự án cấp quốc gia về phát triển, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng.

Các tổ chức, doanh nghiệp đạt giải được các Bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khen thưởng theo quy định từ nguồn quỹ khen thưởng hằng năm. Các tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham dự GTCLQG được Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Sở KH&CN hướng dẫn: Xây dựng báo cáo giới thiệu chung về tổ chức, doanh nghiệp và báo cáo tự đánh giá theo 07 tiêu chí của GTCLQG.

Cũng theo thống kê từ Sở KH&CN tỉnh Phú Thọ, từ năm 1996 – 2020, tỉnh Phú Thọ có hơn 40 lượt doanh nghiệp được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định trao tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia. Trong đó, có Nhà máy Xi măng Hữu Nghị – Công ty TNHH phát triển Hùng Vương đạt giải thưởng Chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương năm 2007.

Danh sách các doanh nghiệp của Phú Thọ đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia gồm: Công ty Supe Phốt phát và hoá chất Lâm Thao (1997, 2010), Tổng Công ty Giấy Việt Nam (1998, 2012, 2016, 2019), Công ty CP Việt Vương (2009), Công ty TNHH MTV Hóa chất 21- Bộ Quốc phòng (2011).

Danh sách các doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ đạt Giải Bạc chất lượng quốc gia gồm: Công ty Supe Phốt phát và hoá chất Lâm Thao (1996), Tổng Công ty Giấy Việt Nam (1997), Công ty TNHH MIWON Việt Nam (1999), Công ty Cổ phần Xi măng Phú Thọ, Công ty Que hàn Hữu Nghị và Xây lắp cơ khí, Công ty Chè Đoan Hùng, Công ty sứ gốm Thanh Hà, Công ty Sứ Việt Trì (Công ty Cổ phần Việt Trì Viglacera) cùng đạt giải năm 2003

Chi nhánh Ngân hàng NN & PTNT Phú Thọ, Công ty CP cấp nước Phú Thọ (Công ty TNHH Nhà nước một thành viên cấp nước Phú Thọ), Công ty Que hàn Hữu Nghị và Xây lắp cơ khí, (Công ty Cổ phần sản xuất – Thương mại Hữu Nghị), Nhà máy Xi măng Hữu Nghị – Công ty TNHH phát triển Hùng Vương cùng đạt giải năm 2004

Công ty rượu Đồng Xuân (Công ty Cổ phần Bia rượu Sài Gòn – Đồng Xuân) đạt giải năm 2005; Công ty Supe Phốt phát và hoá chất Lâm Thao, Nhà máy Xi măng Hữu Nghị – Công ty TNHH phát triển Hùng Vương, Công ty Chè Phú Bền đạt giải năm 2006

Công ty rượu Đồng Xuân (Công ty Cổ phần Bia rượu Sài Gòn – Đồng Xuân), Công ty Cổ phần Xi măng Phú Thọ, Công ty Cổ phần bia Hồng Hà, Công ty Hoá chất 21 – Bộ Quốc phòng, Công ty Cổ phần Xi măng Phú Thọ (2007); Công ty rượu Đồng Xuân (Công ty Cổ phần Bia rượu Sài Gòn – Đồng Xuân), Công ty Hoá chất 21 – Bộ Quốc phòng, Công ty Cổ phần bia rượu Viger, Công ty cổ phần Việt Vương cùng đạt giải năm 2008

Công ty Hoá chất 21 – Bộ Quốc phòng (2009), Tổng Công ty Giấy Việt Nam (2011),  Chi nhánh Ngân hàng NN & PTNT Phú Thọ (2012), Công ty TNHH Chè XK Bảo Long (2015), Công ty CP Hóa chất Việt Trì (2016), Công ty CP bia Sài gòn – Phú Thọ (2019).

GTCLQG là một hình thức tôn vinh, khen thưởng hằng năm ở cấp quốc gia của Thủ tướng Chính phủ cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc về chất lượng trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; nâng cao vị thế các sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ của Việt Nam, tăng cường năng lực, khả năng cạnh tranh và hội nhập trên thị trường trong nước và quốc tế; xây dựng văn hoá, phong trào năng suất, chất lượng trong tổ chức, doanh nghiệp nhằm đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của đất nước.

Tháng 8/1995, tại Hội nghị Chất lượng Việt Nam lần thứ nhất tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đã công bố việc khởi xướng Phong trào Năng suất – Chất lượng trong Thập niên Chất lượng Việt Nam lần thứ nhất (1996 – 2005) theo sáng kiến của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Tổng cục TCĐLCL) thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ). Cũng tại Hội nghị đó, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã thông báo về việc thiết lập một giải thưởng trong lĩnh vực chất lượng: Giải thưởng Chất lượng Việt Nam. Giải thưởng chính thức triển khai từ năm 1996.

Năm 2009 GTCLQG được hình thành trên cơ sở hoạt động 13 năm Giải thưởng Chất lượng Việt Nam và do Thủ tướng Chính phủ trao tặng. Giải thưởng Chất lượng Quốc gia của Việt Nam nằm trong hệ thống Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á- Thái Bình Dương (Global Performance Excellence Award – GPEA) của Tổ chức Chất lượng Châu Á – Thái Bình Dương (Asia Pacific Quality Organisation – APQO). GTCLQG được thiết lập, triển khai trên cơ sở chấp nhận mô hình và các tiêu chí của Giải thưởng chất lượng của các quốc gia tiên tiến. GTCLQG được trao giải hằng năm và giao cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, một đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN chủ trì thực hiện.

Qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, Giải thưởng đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt và tạo được uy tín đối với các doanh nghiệp, cơ quan quản lý cũng như người tiêu dùng trong xã hội; tôn vinh xứng đáng những doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới.

Bảo An

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang