QUACERT đẩy mạnh các hoạt động theo Chương trình 712

authorHồng Anh 10:35 21/04/2016

(VietQ.vn) - Các nhiệm vụ thuộc Chương trình 712 mà Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) thực hiện đang được đẩy mạnh triển khai.

Sự kiện: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Trong khuôn khổ của Chương trình 712, tính đến nay, Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) là một trong các đơn vị được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt chủ trì thực hiện 04 nhiệm vụ của dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” như sau:

1.         Triển khai đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng được áp dụng từ kết quả nhân rộng mô hình thí điểm năm 2012. Ký mã hiệu: 03.11/2013-DA2.

2.         Nghiên cứu, xây dựng hướng dẫn, áp dụng thí điểm các mô hình tích hợp các hệ thống quản lý phù hợp tiêu chuẩn quốc tế cho các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam. Ký mã hiệu: 03.10/2013-DA2.

3.         Xây dựng chương trình thúc đẩy đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý năng lượng (ISO 50001) và Global G.A.P. Ký mã hiệu: 03.9/2013-DA2

4.         Triển khai đánh giá chứng nhận việc xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý và các công cụ cải tiến năng suất từ kết quả xây dựng mô hình điểm và nhân rộng năm 2013-2014. Ký mã hiệu: 03.6/2014-DA2

với các nội dung công việc:

1. Nghiên cứu, hướng dẫn cho các tổ chức/doanh nghiệp Việt Nam cách thức tích hợp có hiệu lực và hiệu quả các hệ thống quản lý phù hợp tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO 50001, ISO 22000.
 
2. Phát triển mạng lưới chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá tích hợp các tiêu chuẩn hệ thống quản lý, hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001 và Global G.A.P thông qua các khóa đào tạo miễn phí.
 
3. Hình thành các mô hình điểm áp dụng tích hợp các tiêu chuẩn hệ thống quản lý và Global G.A.P làm cơ sở cho việc nhân rộng.
 
4. Thúc đẩy việc áp dụng tích hợp các tiêu chuẩn hệ thống quản lý và Global G.A.P trên toàn quốc.
 
5. Hỗ trợ dịch vụ đánh giá chứng nhận, cấp giấy chứng nhận và đánh giá, xác nhận nhận kết quả/hiệu quả áp dụng các công cụ cải tiến năng suất với gói ưu đãi về chi phí, phía tổ chức/doanh nghiệp chỉ phải chi trả tiền ăn ở, đi lại cho chuyên gia đến đánh giá (chi phí đối ứng) đối với các tổ chức/doanh nghiệp điểm áp dụng:
- Tích hợp các tiêu chuẩn hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO 50001, ISO 22000) 
- Riêng rẽ từng tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO 50001, ISO 22000, ISO/IEC 27001, ISO 14001, Global G.A.P 
- 5S, 7 công cụ, MFCA, LEAN, KPIs, TPM
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang