Quản lý chất lượng: Những lợi ích nhãn tiền!

author 17:03 24/07/2014

(VietQ.vn) – Đối với các doanh nghiệp Việt Nam, áp dụng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia đã và đang cho thấy mang lại nhiều lợi ích.

Sự kiện: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Tiết kiệm được chi phí do giảm được các sản phẩm không phù hợp, giảm chi phí cho xử lý các chất dẫn xuất ảnh hưởng đến môi trường: duy trì tính ổn định của chất lượng sản phẩm; nâng cao năng suất lao động; tăng cường vị thế và uy tín cho doanh nghiệp; mở rộng quan hệ quốc tế, liên doanh, liên kết; tăng khả năng thắng thầu đối với các dự án cho điều kiện dự thầu khắt khe; xây dựng được phong cách làm việc khoa học có tính hệ thống; dễ dàng giám sát ở mọi lúc, mọi nơi; tạo điều kiện thuận lợi cho quản lý vĩ mô áp dụng quản lý chất lượng là điều kiện tiên quyết lâu dài đối với bất kỳ doanh nghiệp Việt Nam muốn tồn tại và phát triển trong tương lai khi xu thế hội nhập kinh tế thế giới ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Có nhiều phương pháp quản lý chất lượng. Phương pháp kiểm tra chất lượng và kiểm soát chất lượng toàn diện (TQC), tập trung kiểm soát con người, kiểm soát phương pháp, kiểm soát yêu cầu các yếu tố đầu vào, thiết bị và kiểm soát môi trường. Phương pháp này giảm được chi phí kiểm tra, duy trì ổn định chất lượng sản phẩm, đạt lợi nhuận cao và giảm được dung sai.

Đây là một hệ thống có hiệu quả để nhất thể hoá các nỗ lực phát triển chất lượng, duy trì chất lượng và cải thiện chất lượng của các nhóm khác nhau vào trong một tổ chức, sao cho các hoạt động kỹ thuật, sản xuất, marketing và dịch vụ có thể tiến hành một cách kinh tế nhất, cho phép thoả mãn hoàn toàn khách hàng.

Phương pháp quản lý chất lượng toàn diện (TQM) được áp dụng lần đầu tiên vào những năm 1980 tại các công ty lớn ở các nước phương Tây, đây là cách thức quản lý của một tổ chức tập trung vào chất lượng dựa vào sự tham gia của tất cả các thành viên của tổ chức nhằm đạt được sự thành công lâu dài nhờ việc thoả mãn khách hàng và đem lại lợi ích cho các thành viên của tổ chức và cho xã hội. Mục tiêu của TQM là cải tiến liên tục nhằm thoả mãn khách hàng ở mức tốt nhất cho phép.

Nguyên tắc sự tham gia của mọi người được cho là yếu tố quan trọng trong việc áp dụng quản lý chất lượng tại DN

Nguyên tắc sự tham gia của mọi người được cho là yếu tố quan trọng trong việc áp dụng quản lý chất lượng tại DN. Ảnh minh họa

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 là toàn bộ các tiêu chuẩn quốc tế và hướng dẫn về quản trị chất lượng và hiện đang được áp dụng phổ biến đối với các doanh nghiệp Việt Nam.

Theo bộ tiêu chuẩn này, các nguyên tắc như: Nguyên tắc Định hướng vào khách hàng, được coi như là nguyên tắc quan trọng đầu tiên vì chỉ có khách hàng mới đem lại lợi ích cho doanh nghiệp;

Nguyên tắc Sự lãnh đạo, là cần thiết để cung cấp sự thống nhất đồng bộ của mục đích và đường lối, và tạo ra môi trường nội bộ lành mạnh để lôi cuốn mọi người trong việc đạt được các mục tiêu của tổ chức;

Nguyên  tắc Sự tham gia của mọi người, là sự phối hợp và tham gia của mọi người cho phép sử dụng đầy đủ và hiệu quả những năng lực của họ cho lợi ích của tổ chức;

Nguyên tắc Tiếp cận theo quá trình cho phép quản lý mọi nguồn lực, hoạt động như những quá trình, như vậy kết quả sẽ đạt được một cách hiệu quả hơn;

Nguyên tắc Tiếp cận hệ thống theo quản lý nhằm xác định và quản lý một hệ thống các quy trình có liên quan lẫn nhau để đạt các mục tiêu sẽ đóng góp vào hiệu quả và hiệu suất của tổ chức;

Nguyên tắc Cải tiến liên  tục, là mục tiêu thường xuyên của tổ chức:

Nguyên tắc Quyết định dựa trên các sự kiện, vì các quyết định có hiệu quả được xây dựng trên cơ sở phân tích có logic và thông tin thực tế;

Nguyên tắc Quan hệ các bên cùng có lợi với nhà cung cấp, là mối quan hệ giữa một tổ chức và các nhà cung cấp của tổ chức và các nhà cung cấp của tổ chức sẽ nâng cao năng lực của các bên để tạo ra giá trị.

H. Thanh


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang