Quảng Ninh tạm dừng tiếp nhận, tuyển dụng công chức, viên chức và hợp đồng

author 05:54 02/09/2017

(VietQ.vn) - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố tạm dừng tiếp nhận, tuyển dụng công chức, viên chức và hợp đồng.

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Văn bản số 6496/UBND-TH5 (ngày 31-8-2017) yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố tạm dừng tiếp nhận, tuyển dụng công chức, viên chức và hợp đồng.

Theo đó, các đơn vị tạm dừng xem xét, giải quyết việc tiếp nhận, tuyển dụng, ký hợp đồng 68, hợp đồng lao động vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương để phục vụ công tác rà soát, đánh giá toàn diện thực trạng tổ chức bộ máy, biên chế, cơ cấu, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh. Đồng thời triển khai các giải pháp tinh giản biên chế theo quy định, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng biên chế; sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng đảm bảo phù hợp với chuyên môn đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; quyết định giao biên chế công chức, viên chức (số lượng người làm việc) và hợp đồng 68 năm 2017 cho các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định.

Quảng Ninh tạm dừng tiếp nhận, tuyển dụng công chức, viên chức và hợp đồng

Quảng Ninh tạm dừng tiếp nhận, tuyển dụng công chức, viên chức và hợp đồng. Ảnh minh họa

Đối với các đơn vị đã có văn bản đề nghị, UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ xem xét, giải quyết sau khi có quyết định giao biên chế cho các cơ quan, đơn vị năm 2017. Trước mắt, để đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc, chủ động sắp xếp, tự cân đối, bố trí, sử dụng hiệu quả số cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng hiện có mặt.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ thường xuyên kiểm tra, giám sát, tổng hợp các đề xuất, kiến nghị liên quan đến việc giao biên chế và hợp đồng của các cơ quan, đơn vị, địa phương để tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định việc giao biên chế năm 2017 đảm bảo sát đúng thực tế. 

Quảng Ninh là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong thực hiện tinh giản tổ chức, biên chế. Năm 2014, tỉnh đã triển khai thực hiện Đề án 25 về đổi mới phương thức lãnh đạo, tinh giản tổ chức, biên chế. Một loạt giải pháp được thực hiện như sắp xếp lại hệ thống trường học, trạm y tế; tinh giản biên chế trong hệ thống chính trị… Kết quả sau gần 4 năm triển khai, tỉnh đã giảm bốn đơn vị sự nghiệp; 107 phòng, ban; 686 biên chế công chức, viên chức.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh ngày 22-12-2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý về chủ trương, giao cho tỉnh Quảng Ninh thí điểm chủ động giải quyết chế độ tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tạo điều kiện cho Quảng Ninh thực hiện đề án tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức; góp phần tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị “Về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế”.

PV

Ngày truyền thống, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh 'không tiếp khách và nhận hoa chúc mừng'(VietQ.vn) - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có thông báo sẽ không tổ chức tiếp khách và nhận hoa chúc mừng dịp kỷ niệm ngày truyền thống văn phòng.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang