Quy hoạch Hà Nội nhiều hạn chế

author 07:06 12/04/2013

(VietQ.vn) - Hà Nội bàn giao hồ sơ quy hoạch chưa tốt, một số chủ đầu tư không bàn giao hồ sơ quy hoạch cho địa phương; việc xây dựng các công trình hạ tầng xã hội, công trình công cộng tại một số khu đô thị chậm triển khai theo tiến độ được phê duyệt...

Đoàn giám sát HĐND TP Hà Nội đã trực tiếp làm việc với Sở Quy hoạch Kiến trúc, 7 quận, huyện và chủ đầu tư 4 khu đô thị mới. Qua giám sát cho thấy, công tác quản lý và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn Thành phố sau hợp nhất đã thu được nhiều kết quả khả quan: UBND TP tích cực chỉ đạo, phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương rà soát, lập quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 tầm nhìn 2050 và đã được Thủ tướng phê duyệt vào tháng 7/2011. Năm 2012 được Thành phố chọn là “Năm quy hoạch”.

Một góc nhìn của Quy hoạch Hà Nội.
Một góc nhìn của Quy hoạch Hà Nội.

Đến nay, UBND TP đã phê duyệt 30/32 đồ án quy hoạch chung xây dựng các huyện, thị xã, thị trấn và các đô thị vệ tinh, trong đó, thông qua HĐND thẩm định 8 Đồ án; phê duyệt và trình Chính phủ 14/20 quy hoạch ngành, chuyên ngành; phê duyệt 3 nhiệm vụ quy hoạch 2 bên tuyến đường và quy hoạch chi tiết 3 khu đô thị trung tâm; nhiều quy hoạch chi tiết được rà soát, điều chỉnh phù hợp với thực tiễn… Các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo hoàn thành quy hoạch xây dựng nông thôn mới, chỉ đạo lập xong các quy hoạch ngành trên địa bàn. Sau hợp nhất, quy mô lập quy hoạch gấp hơn 3 lần, khối lượng các quy hoạch phải lập, thẩm định, phê duyệt lớn, nhiều quy hoạch có tính chất phức tạp, yêu cầu hoàn thành trong thời gian ngắn. Những kết quả thu được đã phản ánh sự tập trung chỉ đạo của Thành phố trong lập quy hoạch xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Tuy nhiên, trong quản lý và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn Thành phố vẫn gặp phải một số hạn chế: về lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch: việc triển khai quy hoạch chung xây dựng Thủ đô còn chậm so với kế hoạch, nhất là việc triển khai lập, thẩm định phê duyệt các đồ án quy hoạch phân khu. Dẫn đến việc lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết của hầu hết các quận, huyện gặp phải khó khăn; các quận, huyện, thị xã chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm của UBND quận, huyện trong việc thực hiện việc quản lý nhà nước về lập quy hoạch đô thị theo quy định tại các Điều 19, 44, 60 Luật Quy hoạch đô thị; chất lượng một số đồ án quy hoạch chi tiết chưa đảm bảo dẫn đến việc phải điều chỉnh quy hoạch, thậm chí điều chỉnh quy hoạch nhiều lần, có quy hoạch chưa được thực hiện do thiếu tính khả thi; công tác thiết kế đô thị còn lúng túng, gặp phải nhiều khó khăn, tiến độ thực hiện chậm.
 
Trong công tác tổ chức thực hiện và quản lý thực hiện còn gặp phải tình trạng: bàn giao hồ sơ quy hoạch chưa tốt, một số chủ đầu tư không bàn giao hồ sơ quy hoạch cho địa phương; việc xây dựng các công trình hạ tầng xã hội, công trình công cộng tại một số khu đô thị chậm triển khai theo tiến độ được phê duyệt; Việc khớp nối hạ tầng kỹ thuật còn bất cập, thiếu đồng bộ gây khó khăn cho người dân; nhiều quy hoạch được duyệt thực hiện dở dang hoặc nhiều năm không thực hiện; công tác thanh tra kiểm tra dù được quan tâm nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu quản lý.
 
Đoàn giám sát đưa ra những đề xuất, kiến nghị: Đối với Trung ương, HĐND TP đề nghị sớm ban hành thông tư hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị và thông tư hướng dẫn thi hành một số nội dung Nghị định số 11/2013/NĐ-CP về quản lý đầu tư phát triển đô thị; sớm thẩm định, phê duyệt hoặc cho ý kiến góp ý các quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng của Hà Nội theo thẩm quyền; sớm thực hiện di dời trụ sở cơ quan bộ, ngành Trung ương theo quy hoạch và kế hoạch được duyệt.
 
Đối với UBND TP, cần khẩn trương triển khai tổ chức Luật Quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố, đảm bảo rõ nội dung, thẩm quyền, trách nhiệm; đẩy nhanh tiến độ phê duyệt các quy hoạch cụ thể hoá quy hoạch chung xây dựng Thủ đô nhất là quy hoạch phân khu trước năm 2013; chỉ đạo các ngành, quận, huyện, thị xã chú trọng công tác điều chỉnh quy hoạch, đảm bảo quyền lợi cho người dân; chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng, quản lý theo đúng quy hoạch. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các công trình công cộng. Kiên quyết xử lý các vi phạm; giải quyết sớm một số kiến nghị của UBND các quận, huyện, thị xã, chủ đầu tư.
 
Quang Phú
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang