Quy hoạch hệ thống tiêu chuẩn về xây dựng để tránh chồng chéo

author 17:53 01/05/2020

(VietQ.vn) - Đó là thông tin được ông Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết khi đề cập đến đề án hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng mà Bộ này đang triển khai thực hiện.

Sự kiện: Hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Còn trùng lắp nhiều tiêu chuẩn

Theo Thứ trưởng Lê Quang Hùng, mục tiêu của đề án là hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng bao gồm: Quy hoạch xây dựng, vật liệu xây dựng, cơ khí xây dựng và khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, nghiệm thu, kiểm định, bảo trì, sửa chữa các công trình xây dựng: công trình dân dụng, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình công nghiệp, công trình giao thông, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, công trình an ninh, công trình quốc phòng và các công trình xây dựng khác.

Các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong lĩnh vực xây dựng sẽ được rà soát, rút gọn nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác quản lý cũng như thực hiện. 

Hiện Bộ Xây dựng phối hợp với đại diện các bộ liên quan như: Khoa học và công nghệ, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải để triển khai đề án này. Cùng với đó, Bộ Công Thương chủ trì biên soạn hai quy chuẩn nhưng sẽ do Bộ Xây dựng ban hành. Đó là về công trình công nghiệp và công trình thủy điện. Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng chủ trì biên soạn và ban hành quy chuẩn về công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai.

Hiện có khoảng 1.504 tiêu chuẩn xây dựng (TCVN). Nhưng qua rà soát đã phát hiện 256 tiêu chuẩn trùng lặp nên thực tế chỉ còn 1.248 tiêu chuẩn. Trong số này, Bộ Xây dựng sẽ chịu trách nhiệm biên soạn khoảng 1.068 tiêu chuẩn. Các bộ, ngành khác sẽ biên soạn khoảng 180 tiêu chuẩn còn lại.

Việt Nam hiện có khoảng 29 quy chuẩn xây dựng rải rác trong tất cả các lĩnh vực. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng đã họp với các bộ, ngành và thống nhất sẽ cơ cấu lại chỉ còn khoảng 13 quy chuẩn. Trong đó, Bộ Xây dựng sẽ chịu trách nhiệm ban hành khoảng 8 – 9 quy chuẩn với lộ trình biên soạn và ban hành trong vòng 5 năm tiếp theo. Tính đến thời điểm hiện tại, Bộ Xây dựng đã và đang sửa đổi, làm mới một số quy chuẩn như Quy chuẩn 01, 04, 05, 06... Về cơ bản, các quy chuẩn đã được định hình tương đối rõ. Nhưng bên cạnh đó, ngành Xây dựng vẫn còn khoảng 800 – 900 tiêu chuẩn, cần được sắp xếp lại theo từng lĩnh vực và định hướng sửa đổi, bổ sung phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.

Rà soát rút gọn các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật trong xây dựng

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng nhận xét, hiện nay, Bộ Xây dựng có nhiều tiêu chuẩn giao thoa các bộ, ngành khác. Chính vì vậy, trước mắt, Bộ trưởng Bộ Xây dựng sẽ quy hoạch hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn về xây dựng.

 
Cần phân định rõ giao thoa tiêu chuẩn giữa các bộ, ngành; hoạch định, chuyển đổi hệ thống tiêu chuẩn mới; vấn đề tiêu chuẩn cơ sở và cập nhật giáo trình giảng dạy. Bên cạnh đó, cần thiết phải rút gọn hệ thống danh mục quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng để tránh việc lạm dụng, ban hành quá nhiều tiêu chuẩn, quy chuẩn.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng
 

Cụ thể, các bộ, ngành liên quan xây dựng đề cương chi tiết, biên soạn bộ quy chuẩn theo danh mục được phê duyệt và rà soát danh mục tiêu chuẩn hiện có để tránh trùng lắp; phân định rõ theo chức năng, nhiệm vụ. Sau đó, các bộ, ngành sẽ trình Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt hệ thống tiêu chuẩn cốt lõi trước khi biên soạn và đổi mới giáo trình trong hệ thống giáo dục đào tạo ngành xây dựng.

Để đảm bảo tính thống nhất, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) sẽ xem xét việc biên soạn, công bố tiêu chuẩn nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn được ban hành kịp thời, phục vụ nhiệm vụ quản lý của các bộ, ngành chuyên môn.

Ngoài ra, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cũng xem xét tên và số hiệu bộ tiêu chuẩn mới của Bộ Xây dựng dự kiến ban hành để áp dụng song song với bộ tiêu chuẩn hiện nay. Việc làm này sẽ giúp Bộ Xây dựng mua bản quyền bộ tiêu chuẩn của châu Âu (EN) để làm cơ sở biên soạn mới một số tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng. 

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cho rằng, cần phân định rõ giao thoa tiêu chuẩn giữa các bộ, ngành; hoạch định, chuyển đổi hệ thống tiêu chuẩn mới; vấn đề tiêu chuẩn cơ sở và cập nhật giáo trình giảng dạy. Bên cạnh đó, cần thiết phải rút gọn hệ thống danh mục quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng để tránh việc lạm dụng, ban hành quá nhiều tiêu chuẩn, quy chuẩn.

Theo đó, đối với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình thủy điện, Thứ trưởng Lê Quang Hùng đề nghị xem xét sát nhập vào quy chuẩn về công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai, rút gọn danh mục còn 12 quy chuẩn; Bộ Khoa học và Công nghệ cân nhắc đưa quy chuẩn về thép làm cốt bê tông vào QCVN 05 về sản phẩm, hàng hóa, vật liệu xây dựng…

Về hệ thống tiêu chuẩn, Thứ trưởng Lê Quang Hùng cũng đề nghị rà soát lại, phân chia rõ ràng nhiệm vụ cho từng bộ, ngành tổng hợp, sửa đổi và báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ để xây dựng kế hoạch ban hành. Các bộ, ngành nên có định hướng, sửa đổi bổ sung rõ ràng và quan tâm đến tính tương thích với điều kiện của Việt Nam để làm việc nhanh gọn, hiệu quả; đồng thời, xem xét lại tính pháp lý của quy định kỹ thuật do cấp bộ ban hành.

Hệ thống Tiêu chuẩn quốc gia: Giúp hàng Việt cạnh tranh trên mọi 'mặt trận'(VietQ.vn) - Với 12.000 TCVN, 800 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và hàng vạn Tiêu chuẩn cơ sở đã góp phần tích cực nâng cao năng suất, chất lượng của hàng hóa, góp phần tăng cường xuất khẩu và thuận lợi hóa giao dịch thương mại của Việt Nam trên trường quốc tế.

 Bảo Anh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang