Quỹ Phát triển KH&CN của Hà Nội sẽ ra mắt trong tháng 7

author 06:45 09/07/2015

(VietQ.vn) - Dự kiến trong tháng 7 này, Quỹ Phát triển KH&CN của Hà Nội sẽ ra mắt.

Ông Lê Xuân Rao, Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội cho biết, ngày 18/8/2014, UBND Thành phố đã ban hành Quyết định thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Thành phố.

Ngay sau khi UBND Thành phố ban hành các Quyết định về Hoạt động của Qũy khoa học và công nghệ, UBND Thành phố đã giao Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở ngành liên quan Thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện về Hoạt động của Qũy khoa học và công nghệ.

Ông Lê Xuân Rao, Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội nói về Quỹ Phát triển KH&CN Hà Nội
Ông Lê Xuân Rao, Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội nói về Quỹ Phát triển KH&CN Hà Nội

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, Sở Khoa học và công nghệ chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị liên quan triển khai thực hiện một số công việc chuẩn bị cần thiết để đưa Qũy vào hoạt động, cụ thể như sau:

Phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện thành lập tổ chức, bộ máy của Qũy, bổ nhiệm Giám đốc Qũy. Đến nay, Sở Nội vụ đang hoàn thiện hồ sơ bổ nhiệm Giám đốc Quỹ và kiện toàn bộ máy tổ chức Qũy trình UBND Thành phố phê duyệt.

Xây dựng hệ thống các biểu mẫu, quy định hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân tham gia hưởng các chính sách ưu đãi của Quỹ. Đây là nhiệm vụ có khối lượng công việc lớn, đến nay, việc xây dựng hệ thống các biểu mẫu, quy trình, hồ sơ, thuyết minh cơ bản đã hoàn thành.

Bên cạnh đó, thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã tích cực tổ chức các hội nghị, hội thảo tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Quỹ đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; đồng thời đã ký biên bản ghi nhớ về hưởng chính sách ưu đãi của Quỹ về nghiên cứu, đổi mới công nghệ với một số doanh nghiệp trên địa bàn (chẳng hạn: công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông, Công ty cổ phần công nghệ năng lượng và môi trường NUSA Việt Nam).

Như vậy, nguyên nhân chậm vận hành Qũy khoa học và Công nghệ là do  công tác chuẩn bị nhân sự bổ nhiệm Giám đốc Qũy, kiện toàn tổ chức cần phải xem xét kỹ lưỡng theo đúng quy định về công tác cán bộ của Đảng, Nhà nước và Thành phố. Việc nghiên cứu, xây dựng hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện Qũy cũng đòi hỏi thời gian, nhất là xin ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học.

Trách nhiệm trong việc chậm triển khai các hoạt động chuẩn bị dẫn đến chưa vận hành được Qũy khoa học công nghệ trong thực tiễn thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ. Sở Khoa học và Công nghệ cần nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm về sự chậm trễ này.

Trước tình hình đó, UBND Thành phố giao trách nhiệm cho Hội đồng quản lý Qũy Phát triển Khoa học và Công nghệ Thành phố đẩy mạnh hoạt động theo nhiệm vụ và quyền hạn được giao, duy trì chế độ làm việc (họp thường kỳ 3 tháng 1 lần và họp bất thường) để giải quyết thường xuyên các nhiệm vụ của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoa học và công nghệ trong quá trình thực hiện chính sách ưu đãi.

UBND Thành phố giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp các Sở, ngành: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị liên quan ổn định về tổ chức và đưa Quỹ vào hoạt động ngay trong tháng 7 năm 2015. Quỹ tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và và hướng dẫn quản lý thực hiện các hoạt động cho vay, hỗ trợ, tài trợ và cấp phát kinh phí của Quỹ đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tham gia các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Thành phố.

Quỹ hoàn thành xây dựng các biểu mẫu, quy trình hướng dẫn cho các loại hình hoạt động của Quỹ trên tinh thần cải cách hành chính để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học cấp Thành phố và các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo phân cấp, các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh theo yêu cầu của UBND Thành phố và các Sở, ban ngành, quận, huyện, thị xã được hưởng chính sách ưu đãi từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Thành phố.

Nhật Dương

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang