Quyết định 19 về cải cách hành chính: Ghi nhận những kết qủa bước đầu

authorThanh Uyên 17:55 10/07/2015

(VietQ.vn) - Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg đã được ban hành kịp thời, khoa học, phù hợp với yêu cầu và thực tiễn hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước hiện nay.

Quyết định 19 về cải cách hành chính công: Ghi nhận những kết qủa bước đầu

 Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg đã được ban hành kịp thời, phù hợp với yêu cầu thực tiễn 

Một nền hành chính minh bạch được đề cao

Nhằm hướng đến xây dựng một nền hành chính hiện đại, dân chủ, trong sạch,  nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công, ngay từ năm 2006, theo Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 và Quyết định 118/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn ISO 9001 là một yêu cầu bắt buộc đối với các CQHCNN.

Tính đến hết năm 2013, đã có 7.128 CQHCNN được cấp Giấy chứng nhận HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001. Theo đó, qua gần 8 năm triển khai, việc xây dựng và áp dụng HTQLCL đã không còn là vấn đề mới, các cơ quan hành chính nhà nước đã có đầy đủ căn cứ pháp lý, sẵn có mô hình khung HTQLCL, các tài liệu đào tạo, hướng dẫn kiến thức về xây dựng, áp dụng và duy trì HTQLCL. 

Đồng thời, do nhận thức được việc xây dựng và áp dụng HTQLCL là một công cụ đắc lực để cải cách thủ tục hành chính; khẳng định được vai trò, hiệu quả của việc xây dựng và áp dụngHTQLCL, nên các Bộ, ngành, địa phương đã quan tâm, tích cực trong quá trình triển khai thực hiện. Các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Quyết định 118/2009/QĐ-TTg chủ yếu tập trung ở yếu tố chủ quan của một số Bộ, ngành, địa phương. 

Do đó, đến nay, việc tiếp tục bắt buộc cơ quan hành chính nhà nước phải thực hiện hoạt động đánh giá : chứng nhận, giám sát, mở rộng, thu hẹp, phạm vi áp dụng HTQLCL và chứng nhận lại đã không còn cần thiết, các cơ quản lý và các nhà khoa học tổ chức hành chính nhà nước cho rằng chỉ nên tập trung vào việc duy trì và nâng cao hiệu quả của việc áp dụng HTQLCL, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng CQHCNN trong quá trình xây dựng, áp dụng HTQLCL tại cơ quan. 

Vì vậy, trên cơ sở đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ, ngày 05/3/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước, Quyết định này thay thế Quyết định 144/2006/QĐ-TTg và Quyết định 118/2009/QĐ-TTg.

 Quyết định số 19/2014/QĐ-TTgKết quả triển khai Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg vào CQHCNN đã thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận

Ghi nhận kết quả bước đầu 

Về kết quả triển khai Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của, tính đến hết năm 2015, đã có 06 Bộ, ngành phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện; 15 Bộ, ngành giao đơn vị trực thuộc làm đầu mối chủ trì thực hiện; 06 Bộ tiến hành kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc; 09 Bộ, ngành thực hiện việc báo cáo định kỳ hằng năm theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg.

Về kết quả triển khai tại các địa phương, tính đến hết năm 2015, có 20 địa phương phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg; 24 địa phương đã tiến hành hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; 30 địa phương thực hiện việc báo cáo định kỳ theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg.

Để đẩy nhanh và triển khai hiệu quả Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, các Bộ, ngành, địa phương đã có nhiều kiến nghị, đề xuất như  Bộ Tài chính cần sớm ban hành văn bản hướng dẫn về công tác tài chính để triển khai đối với Quyết định của Thủ tướng, Bộ Khoa học và Công nghệ cần tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, mở lớp đào tạo về đánh giá HTQLCL theo Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN để đáp ứng người kiểm tra, các lớp tập huấn kiểm tra về xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL đối với cơ quan hành chính nhà nước cho Sở KHCN, Chi cục TĐC các tỉnh.

Có thể khẳng định, việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong hoạt động của các CQHCNN là một chủ trương đúng đắn. Với những kết quả ban đầu đạt được cho thấy việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 đã góp phần quan trọng trong công tác cải cách hành chính, hướng tới một nền hành chính phục vụ nhân dân công khai, minh bạch và hiệu quả.

Hy vọng rằng, trong giai đoạn tới, với sự triển khai tích cực của các CQHCNN, sự tham gia, triển khai chủ động, chuẩn mực của các cán bộ, công chức, việc xây dựng, áp dụng HTQLCL vào hoạt động của các CQHCNN sẽ đáp ứng được mục tiêu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phù hợp với các nội dung, kết quả thực hiện Đề án 30 của Chính phủ, nhanh chóng đưa HTQLCL là một công cụ hữu hiệu, là điều kiện cần thiết cho mọi hoạt động quản lý hành chính quốc gia.

Thanh Uyên

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang