Rúng động các vụ án lừa ngân hàng chiếm nghìn tỷ

author 20:41 16/09/2013

Cho doanh nghiệp vay vốn ẩu, thẩm định tín dụng không đúng quy định, móc ngoặc với doanh nghiệp nhận tiền lót tay để giải ngân vốn không đủ điều kiện... đã gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng cho các ngân hàng.