Những hành vi trên của Bệnh viện đa khoa Triều An là vi phạm các điều khoản tại Nghị định 176/2013/NĐ-CP và Nghị định 158/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo và mục 51, điều 2 của Nghị định số 28/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, Bệnh viện bị Thanh tra Bộ Y tế xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phải nộp là 38.700.000 đồng. Đồng thời, phải gỡ bỏ hoặc xóa bỏ hành vi vi phạm Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung quảng cáo trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định.

Bùi Đạt