video hot

Siết hậu kiểm thực phẩm doanh nghiệp tự công bố

17:08 26/04/2018

Vietq.vn - Ban chỉ đạo Liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm trong năm nay. Các Bộ Y tế, Nông nghiệp, Công thương và UBND tỉnh các cấp chịu trách nhiệm hậu kiểm từng nhóm mặt hàng cụ thể, theo nguyên tắc tránh chồng chéo. Đặc biệt, các cơ quan chức năng sẽ siết chặt việc hậu kiểm thực phẩm của các doanh nghiệp tự công bố.

Theo VTC

video liên quan

Cảnh báo

Khoa học công nghệ

Khởi nghiệp

Đời sống

Pháp luật

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang