Sở Tư pháp Bắc Giang đẩy mạnh áp dụng ISO 9001:2008 vào cơ quan hành chính

author 15:11 27/12/2017

(VietQ.vn) - Trong năm 2017, Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đã được Sở Tư pháp Bắc Giang áp dụng có hiệu quả.

Theo thông tin từ Sở Tư pháp Bắc Giang, năm 2017 là năm đơn vị này tập trung chỉ đạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (sau đây gọi tắt là hệ thống quản lý chất lượng). Kết quả, hoạt động của Sở Tư pháp đã được Ban Chỉ đạo ISO của tỉnh đánh giá là một trong những đơn vị áp dụng rất tốt hệ thống quản lý chất lượng (đạt 97,25/100 điểm, xếp thứ 2/45 cơ quan áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trên địa bàn tỉnh).

Để đạt được thành tựu trên, theo Sở Tư pháp Bắc Giang, tập thể lãnh đạo Sở đã hết sức quan tâm, đầu tư việc duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng của Sở trong năm 2017.

Tiếp đó, là sự tham mưu kịp thời của Ban Chỉ đạo ISO của Sở trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng và sự vào cuộc của các phòng, đơn vị và từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng. Để tiếp tục thực hiện tốt việc duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong năm 2018, Sở Tư pháp đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện.

Cụ thể, nghiên cứu xây dựng chính sách chất lượng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện của Sở. Trong đó, thể hiện rõ việc cam kết đáp ứng các yêu cầu và cải tiến thường xuyên hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng; cung cấp cơ sở cho việc thiết lập và xem xét các mục tiêu chất lượng; được truyền đạt và thấu hiểu trong Sở.

Ảnh minh họa từ Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang 

Xây dựng mục tiêu chất lượng của Sở và của các phòng, đơn vị thuộc Sở đảm bảo đo lường được và phù hợp với chính sách chất lượng và   nhiệm vụ trọng tâm của Sở, của các phòng, đơn vị trong năm 2018 (trong tháng 01/2018). Định kỳ 6 tháng, tổ chức đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng.

Xây dựng Kế hoạch triển khai duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng của Sở trong năm 2018 (trong tháng 12/2017). Trong đó, phân công cụ thể nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo ISO Sở, các phòng, đơn vị thuộc Sở và thời hạn hoàn thành từng nhiệm vụ, nội dung việc.

Thường xuyên xem xét sửa đổi, bổ sung, cải tiến hệ thống tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng. Trên cơ sở, quyết định công bố thủ tục hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh; các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, chuyên môn trên từng lĩnh vực và căn cứ tình hình thực tế áp dụng các quy trình ISO.

Các phòng, đơn vị chủ động kiến nghị, đề xuất với Ban Chỉ đạo ISO Sở xem xét sửa đổi, bổ sung, cải tiến Hệ thống tài liệu theo quy trình kiểm soát tài liệu (STP-01-01). Các quy trình ISO về thủ tục hành chính ngay sau khi được sửa đổi, bổ sung, phải được cập nhật vào Phần mềm “Một cửa điện tử” để theo dõi, thi hành.

Tổ chức đánh giá nội bộ về hiệu lực, hiệu quả và tuân thủ chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, các quy trình ISO của Sở và tại phòng, đơn vị thuộc Sở. Từ đó, phát hiện các điểm không phù hợp nặng, không phù hợp nhẹ hay các điểm lưu ý để kịp thời đưa ra hành động khắc phục theo các quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp (STP-01-04), Quy trình hành động khắc phục (STP-01-05).

Đẩy mạnh việc tổ chức tập huấn, hướng dẫn về Hệ thống quản lý chất lượng cho cán bộ, công chức, viên chức của Sở nhằm nâng cao nhận thức chung, để hiểu được mục đích, ý nghĩa của việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.

Phong Lâm

Áp dụng hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001 đem lại nhiều lợi ích(VietQ.vn) - Sau khi áp dụng hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001:2011 từ tháng 9/2015, Công ty Cổ phần cao su Phước Hòa đã thu được nhiều kết quả tích cực.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang