Sóc Trăng: Điểm sáng áp dụng ISO 9001:2008 vào cơ quan hành chính

author 06:10 12/01/2018

(VietQ.vn) - Năm 2017, việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước đã được tỉnh Sóc Trăng thực hiện có hiệu quả.

Với quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, trong năm 2017, tỉnh Sóc Trăng thúc đẩy việc triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (HTQLCL) vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước (CQHCNN) trên địa bàn tỉnh. Trước đó, kể từ năm 2006, việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ quy định cụ thể.

Năm 2017, Thường trực Ban chỉ đạo ISO tỉnh Sóc Trăng - Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 09/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng phê duyệt Kế hoạch kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các CQHCNN tỉnh Sóc Trăng năm 2017.

Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo ISO tỉnh Sóc Trăng đã thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các CQHCNN trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng tại Quyết định số 07/QĐ-BCĐ ISO ngày 07/6/2017.

Tính đến tháng 12/2017, toàn tỉnh Sóc Trăng có 120 CQHCNN (32/32 đơn vị hành chính cấp tỉnh, 11/11 đơn vị hành chính cấp huyện, 77/109 đơn vị hành chính cấp xã) đã áp dụng và thực hiện công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 (gọi tắt là Quyết định 19).

Năm 2017, hoạt động triển khai áp dụng ISO 9001:2008 vào cơ quan hành chính tỉnh Sóc Trăng đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Ảnh: Báo Thanh tra 

Đoàn kiểm tra đã kiểm tra trực tiếp tại 46 đơn vị và các đơn vị còn lại kiểm tra thông qua hình thức báo cáo. Nhìn chung, tất cả các đơn vị đều thực hiện các biện pháp duy trì, cải tiến HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. Các đơn vị thực hiện tương đối tốt các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 như: ban hành Mục tiêu chất lượng hàng năm, báo cáo định kỳ tình hình thực hiện Mục tiêu chất lượng, tổ chức đánh giá nội bộ (ĐGNB), họp xem xét của lãnh đạo đối với HTQLCL…

Ngoài ra, tất cả các đơn vị đều thực hiện công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và có thông báo bằng văn bản đến Thường trực Ban Chỉ đạo ISO để theo dõi. Bên cạnh đó, việc triển khai HTQLCL đã được các đơn vị lồng ghép với mô hình một cửa, một cửa điện tử, hồ sơ được quản lý, luân chuyển và giải quyết theo quy trình chặt chẽ nên đáp ứng tốt về thời gian hẹn trả kết quả cho người dân.

Kết quả nêu trên tiếp tục khẳng định sự tích cực, thiết thực của việc áp dụng HTQLCL vào quy trình quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước nói chung, trong xử lý hồ sơ, công việc của tổ chức, cá nhân nói riêng, nhất là trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện nay.

Với quyết tâm của UBND tỉnh, Sở KH&CN và đặc biệt là sự quan tâm của lãnh đạo, cán bộ, công chức của các cơ quan trên địa bàn tỉnh, việc áp dụng HTQLCL tiên tiến là công cụ đắc lực giúp các cơ quan tạo được cách làm việc khoa học, loại bỏ được các thủ tục rườm rà, rút ngắn thời gian và giảm chi phí. Đồng thời, nâng cao năng lực, trách nhiệm cũng như ý thức phục vụ của cán bộ, công chức, quan hệ giữa các cơ quan với người dân được cải thiện… góp phần tích cực trong công tác cải cách hành chính của tỉnh.

Bảo Bình

Bệnh viện đầu tiên trong năm 2018 nhận giấy chứng nhận ISO 9001:2015(VietQ.vn) - Bệnh viện Chợ Rẫy là bệnh viện đầu tiên trong năm 2018 nhận giấy chứng nhận ISO 9001:2015 của Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang