Sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường phải đảm bảo 'chuẩn' nào?

author 06:19 06/12/2019

(VietQ.vn) - Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 31/2019/TT-BYT quy định yêu cầu đối với các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong chương trình sữa học đường. Thông tư có hiệu lực từ ngày 20/1/2020.

Thông tư quy định yêu cầu đối với các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường theo Quyết định số 1340/QĐ-TTg ngày 8/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020.

Thông tư nêu rõ, các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường bao gồm sữa tươi nguyên chất tiệt trùng và sữa tươi tiệt trùng đáp ứng các quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng QCVN 5-1:2010/BYT ban hành kèm theo Thông tư số 30/2010/TT-BYT ngày 2/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế và yêu cầu quy định tại Thông tư.

Cụ thể, về yêu cầu đối với các vi chất dinh dưỡng trong các sản phẩm sữa tươi phục vụ Chương trình Sữa học đường, Thông tư yêu cầu phải bảo đảm đủ 21 vi chất dinh dưỡng với hàm lượng được quy định cụ thể theo bảng sau:

Cũng theo Thông tư, sản phẩm sữa tươi dùng trong Chương trình sữa học đường phải được cơ sở sản xuất, kinh doanh công bố sản phẩm trước khi lưu thông trên thị trường theo quy định tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị định 155/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

Việc ghi nhãn sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình sữa học đường phải được thực hiện theo quy định của Bộ Y tế về Logo cho sản phẩm sữa phục vụ Chương trình sữa học đường.

Nguyên liệu đầu vào của sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường phải bảo đảm Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sữa tươi nguyên liệu ban hành kèm theo Thông tư số 29/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Thông tư cũng nêu rõ, các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường mà các địa phương đã đấu thầu (tính từ thời điểm mở thầu) cung cấp cho các Trường mẫu giáo và Tiểu học trước ngày Thông tư có hiệu lực được sử dụng cho đến hết số lượng theo Hợp đồng đã và sẽ ký kết.

Kinh nghiệm thực tiễn triển khai Chương trình sữa học đường ở một số gia như Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan sau 5 năm triển khai đã cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng, tăng chiều cao của trẻ em. Chiều cao trung bình của trẻ em Trung Quốc tăng thêm 2cm, Thái Lan tăng thêm 5cm. Tại Việt Nam, qua 5 năm triển khai chương trình Sữa học đường tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tỷ lệ trẻ em thoát suy dinh dưỡng đạt 21,7%, đặc biệt có trẻ cải thiện về chiều cao đạt 36,8%.

Bảo Lâm

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang