Tăng cường quản lí hàng hóa từ nước ngoài gửi kho ngoại quan

author 19:52 17/08/2013

Bộ Tài chính yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố bố trí CBCC giám sát 24/7 đối với toàn bộ hoạt động của kho ngoại quan

Bộ Tài chính vừa có công văn số 10654/BTC-TCHQ yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố tăng cường quản lí hàng hóa từ nước ngoài gửi kho ngoại quan để xuất đi nước khác.

Ảnh minh họa

Cụ thể, Bộ Tài chính yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 154/2005/NĐ-CP và hướng dẫn tại Điều 55 Thông tư số 194/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính. Riêng các mặt hàng rượu, bia, xì gà, thuốc lá điếu và thực phẩm đông lạnh gửi kho ngoại quan để xuất đi nước khác qua các tỉnh biên giới phía Bắc, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị thực hiện theo Thông tư số 05/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương và Thông tư 59/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan quản lí kho ngoại quan thực hiện, hàng hóa đưa từ nước ngoài vào kho ngoại quan phải được kiểm tra thực tế. Hình thức, mức độ kiểm tra do Chi cục trưởng quản lí kho ngoại quan quyết định. Việc ghi kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa được thực hiện trên mẫu Phiếu ghi kết quả kiểm tra hàng hóa ban hành kèm Thông tư số 15/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính và lưu kèm hồ sơ hải quan. Việc xác nhận hàng hóa đến cửa khẩu xuất và thanh khoản tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan phải căn cứ vào Biên bản bàn giao hàng chuyển cửa khẩu và Danh mục hàng hóa XK chuyển từ kho ngoại quan ra cửa khấu xuất có xác nhận của hải quan cửa khẩu xuất.

Về chính sách quản lí thuế, Bộ Tài chính đề nghị cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện theo quy định tại Luật Quản lí thuế, Luật thuế XK, thuế NK, các Luật thuế khác có liên quan và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Ngoài ra, để đảm bảo giám sát chặt chẽ hàng hóa, phương tiện vận tải đưa vào, đưa ra và lưu giữ, bảo quản trong kho ngoại quan, cũng như việc thực hiện các dịch vụ trong kho ngoại quan, Bộ Tài chính yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố bố trí CBCC giám sát 24/7 đối với toàn bộ hoạt động của kho ngoại quan. Yêu cầu chủ kho ngoại quan sắp xếp hợp lí các khu vực chứa hàng trong kho ngoại quan theo từng tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan tại từng vị trí riêng biệt, không được để chung hàng hóa của nhiều tờ khai tại cùng một vị trí. Đồng thời tiến hành rà soát các kho ngoại quan hoạt động kém hiệu quả hoặc không hoạt động báo cáo Tổng cục Hải quan ra quyết định chấm dứt hoạt động theo quy định.

Bộ Tài chính cũng giao Tổng cục Hải quan chỉ đạo cục hải quan các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa vận chuyển từ kho ngoại quan đến cửa khẩu xuất đảm bảo quản lí chặt chẽ hàng hóa từ khi đưa ra khỏi kho ngoại quan đến khi thực xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Theo Báo Hải Quan

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang