Tăng cường quản lý an toàn thực phẩm nông sản tại các chợ ở Hà Nội

author 15:26 07/03/2020

(VietQ.vn) - Nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế trong quản lý đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) nông sản tại các chợ, đặc biệt là các chợ đầu mối và có tính chất đầu mối nông sản trên địa bàn thành phố Hà Nội, Sở NN&PTNT đề nghị UBND quận, huyện, thị xã hướng dẫn về thực hành vệ sinh trong kinh doanh thực phẩm, tiêu chí, điều kiện, quy định, quy chuẩn đảm bảo ATTP cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản tại chợ

Bên cạnh đó, phối hợp với các sở, ngành tham mưu, đề xuất UBND thành phố về cơ chế, chính sách, ưu đãi đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác chợ nhằm đảm bảo điều kiện ATTP tại chợ. Xử lý các chợ cóc, chợ tạm còn hoạt động sản xuất, Kinh doanh thực phẩm theo quy định của UBND thành phố. Đồng thời, xử lý các hộ sản xuất, Kinh doanh còn tồn tại trước cửa chợ, xung quanh khuôn viên chợ, lấn chiếm lòng lề đường, ảnh hưởng mỹ quan và không đảm bảo điều kiện ATTP. Đẩy mạnh triển khai công tác thanh tra chuyên ngành theo phân công, phân cấp quản lý, kiểm tra đột xuất, kiểm nghiệm, giám sát, hậu kiểm việc tuân thủ các quy định của pháp luật về ATTP tại các chợ.

UBND các huyện, thị xã chỉ đạo phòng kinh tế đẩy mạnh thông tin các chuỗi, mô hình tốt, hiệu quả đến phòng kinh tế các quận để kết nối tiêu thụ. Triển khai tốt các quy hoạch phát triển nông nghiệp, vùng sản xuất chuyên canh tập trung, quy hoạch giết mổ. Nhân rộng các chuỗi sản xuất tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn. Hỗ trợ, khuyến khích nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, thực hành nông nghiệp tốt. Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nội dung đã cam kết của các cơ sở và xử lý, công khai các cơ sở vi phạm theo quy định.

Ngoài ra, phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường lấy mẫu giám sát, truy xuất nguồn gốc, xử lý và khắc phục triệt để các vi phạm về chất lượng ATTP tại các chợ trên địa bàn. Duy trì, phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc thông tin điện tử sử dụng mã QR cho các sản phẩm nông sản thực phẩm trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018-2020, đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch tăng tỷ lệ truy xuất nguồn gốc tại các chợ từ 30-50%...

Ảnh minh họa 

Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động trong ngành nông nghiệp

Trong dịp này, Sở NN&PTNT Hà Nội cũng có công văn yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện kế hoạch Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (VSLĐ) của thành phố năm 2020.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND, ngày 25/2/2020, của UBND thành phố Hà Nội về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn VSLĐ của thành phố năm 2020, các đơn vị thuộc Sở NN&PTNT sẽ đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền Luật An toàn, VSLĐ, Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác an toàn VSLĐ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Tháng hành động về an toàn VSLĐ đến người lao động tại các đơn vị, cơ sở sản xuất thuộc quyền quản lý.

Cùng với đó, các đơn vị trực thuộc Sở tiến hành rà soát, bổ sung các nội quy, quy trình đảm bảo an toàn VSLĐ và các biện pháp phòng, chống cháy nổ tại cơ quan, đơn vị đảm bảo an toàn tuyệt đối không để xảy ra các sự cố mất an toàn lao động và cháy, nổ. Không ngừng cải thiện điều kiện làm việc, môi trường làm việc cho người lao động nhằm hạn chế, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

Các đơn vị thuộc Sở NN&PTNT cũng sẽ thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho người lao động đặc biệt các chế độ, chính sách liên quan công tác an toàn VSLĐ. Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra về an toàn VSLĐ, phòng chống cháy nổ tại đơn vị để kịp thời phát hiện và ngăn chặn những nguy cơ gây mất an toàn lao động và cháy nổ có thể xảy ra. Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước và tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành của thành phố về công tác an toàn VSLĐ, phòng chống cháy khi có yêu cầu...

Bảo Lâm

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang