Tăng cường xây dựng, áp dụng hệ thống QLCL ISO 9001 trên địa bản tỉnh Bình Thuận

author 06:19 03/04/2021

(VietQ.vn) - Cho đến nay toàn tỉnh Bình Thuận đã có 149 cơ quan nhà nước đang vận hành, áp dụng theo hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015.

Tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Thuận, từ khi xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001: 2015 đến nay, toàn tỉnh có 149 cơ quan nhà nước đang vận hành, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001. Trong đó, đã triển khai tại 100% cơ quan thuộc đối tượng bắt buộc phải xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 bao gồm: UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và các Chi cục (43 cơ quan); 106 cơ quan thuộc đối tượng khuyến khích thực hiện xây dựng và áp dụng HTQLCL (Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và 104 UBND cấp xã, đạt 84% số UBND cấp xã trên toàn tỉnh xây dựng và áp dụng HTQLCL).

Toàn tỉnh có 149 cơ quan nhà nước đang vận hành, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 

Bên cạnh đó, Chi cục đã tổ chức 08 lớp tập huấn về HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015. Trong đó, 04 lớp hướng dẫn viết tài liệu chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 cho 56 cơ quan nhà nước, với hơn 283 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham dự; 04 lớp hướng dẫn đánh giá nội bộ HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho 43 cơ quan nhà nước, với hơn 270 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham dự.

Kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL: tổ chức thực hiện kiểm tra 149 cơ quan, đơn vị đang vận hành, áp dụng HTQLCL. Trong đó, 30 cơ quan nhà nước được kiểm tra theo hình thức kiểm tra trực tiếp tại trụ sở cơ quan và 119 cơ quan nhà nước được kiểm tra theo hình thức kiểm tra qua hồ sơ, báo cáo.

Qua kiểm tra, đa phần đơn vị đã triển khai thực hiện đầy đủ các hoạt động duy trì áp dụng HTQLCL theo quy định, vẫn còn một số đơn vị chưa thực hiện đầy đủ một trong các nội dung duy trì, như: thực hiện công bố lại HTQLCL, xây dựng kế hoạch duy trì áp dụng, ban hành mục tiêu chất lượng hàng năm, rà soát, cập nhật các quy trình hệ thống, quy trình chuyên môn, văn bản quy phạm pháp luật vào HTQLCL, chưa đảm bảo việc thực hiện đánh giá nội bộ và họp xem xét của lãnh đạo tối thiểu 01 lần/năm để đánh giá lại hiệu quả, hiệu lực của HTQLCL đang áp dụng cơ quan.

 Hà My

Tạm giữ gần 1.000 sản phẩm điện tử đã qua sử dụng hiệu Daikin, Panasonic, Hitachi, Fujitsu(VietQ.vn) - Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh vừa tạm giữ gần 1.000 sản phẩm điện tử đã qua sử dụng các hiệu Daikin, Panasonic, Hitachi, Fujitsu.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang