Tăng giá trị giao dịch KH&CN trên thị trường

author 07:36 18/11/2013

(VietQ.vn) - Tăng giá trị giao dịch mua bán các sản phẩm và dịch vụ KH&CN trên thị trường hàng năm bình quân không dưới 15%, không dưới 20% đối với một số công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển...

Mục tiêu của Chương trình phát triển thị trường KH&CN đến năm 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là tăng giá trị giao dịch mua bán các sản phẩm và dịch vụ KH&CN trên thị trường hàng năm bình quân không dưới 15%, không dưới 20% đối với một số công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển; Tỷ trọng giao dịch mua bán tài sản trí tuệ (giải pháp, quy trình, bí quyết kỹ thuật) trong tổng giá trị giao dịch mua bán các sản phẩm và dịch vụ trên thị trường KH&CN đạt không dưới 10% vào năm 2015 và không dưới 20% vào năm 2030...

Đến năm 2020: thiết lập mạng lưới sàn giao dịch công nghệ kèm theo hệ thống tổ chức dịch vụ KH&CN hỗ trợ, trọng tâm là thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Năm 2020 sẽ thiết lập mạng lưới sàn giao dịch công nghệ kèm theo hệ thống tổ chức dịch vụ KH&CN hỗ trợ

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình là thúc đẩy hoạt động dịch vụ thị trường KH&CN. Trong đó, sẽ đổi mới quy trình, thủ tục đăng ký thành lập và hoạt động của tổ chức dịch vụ KH&CN; thực hiện cơ chế khuyến khích hoạt động dịch vụ KH&CN; rút ngắn khoảng cách phát triển của thị trường KH&CN so với các loại thị trường khác. 

Chương trình cũng nhằm đầu tư xây dựng các sàn giao dịch công nghệ quốc gia tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng với mạng lưới tổ chức dịch vụ KH&CN đồng bộ đi kèm; mở rộng quy mô, tần suất, địa bàn hoạt động của các chợ công nghệ và thiết bị; đa dạng hóa các hình thức hoạt động và nâng cao tỷ lệ giao dịch thành công tại các chợ công nghệ và thiết bị; hỗ trợ thành lập các công ty đánh giá, định giá công nghệ, xuất nhập khẩu công nghệ, tổ chức chuyển giao công nghệ trong các trường đại học và viện nghiên cứu; khuyến khích, hỗ trợ phát triển tổ chức thuộc khu vực tư nhân thực hiện dịch vụ kỹ thuật, môi giới, tư vấn đánh giá, định giá, giám định công nghệ; đào tạo, xây dựng đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp về dịch vụ công nghệ và thị trường KH&CN...

Nhiệm vụ khác của Chương trình là thúc đẩy nhu cầu công nghệ và nâng cao năng lực chuyển giao công nghệ. Cụ thể, tổ chức thực hiện thống nhất, đồng bộ các chương trình KH&CN quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; hoàn thiện cơ chế thúc đẩy hợp tác công tư, liên kết tổ chức KH&CN với doanh nghiệp; áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tiên tiến; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức KH&CN đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ; đổi mới, nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của hệ thống quỹ KH&CN... 

Giải pháp thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra là nâng cao năng lực quản lý về thị trường KH&CN; bảo đảm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình; đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về thị trường KH&CN.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp… để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

T.H

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang