Tăng lương tướng lĩnh, giảm lương cục trưởng

author 07:46 29/09/2012

(VietQ.vn) – Dự thảo mới Bộ Nội vụ sẽ tăng lương cho các tướng lĩnh, giảm phụ cấp lãnh đạo của các Cục trưởng.

Cấp tướng sau 4 năm mới xét thăng quân hàm

Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Theo đó, sĩ quan cấp tướng đủ 4 năm giữ cấp hàm hiện hưởng mà không được thăng quân hàm thì được nâng lương như sau: Đối với cấp bậc quân hàm Đại tướng, nâng từ hệ số 10,40 lên 11,00. Còn đối với cấp bậc Thượng tướng, đề xuất nâng từ hệ số 9,80 lên 10,40; đối với cấp bậc quân hàm Trung tướng, nâng từ hệ số 9,20 lên 9,80 và Thiếu tướng được nâng từ hệ số 8,6 lên 9,20.

Thời hạn nâng lương của cấp bậc quân hàm Thiếu tướng, Trung tướng, Thượng tướng và Đại tướng là 4 năm.

Giảm phụ cấp Cục trưởng

Trước đây, mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo khác nhau (Cục trưởng loại I có hệ số phụ cấp 1,25; Cục trưởng loại II phụ cấp 1,1 và Cục trưởng loại III có hệ số 1,0). Đến nay theo quy định mới thì Cục thuộc Bộ không xếp loại I, II, III mà chỉ có 1 loại.

Do vậy, Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi Khoản 4 Mục I Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp nhà nước; cơ quan, đơn vị quân đội nhân dân và công an nhân dân như sau:

STT

Chức danh lãnh đạo

Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo

1

Cục trưởng thuộc Bộ

1,00

2

Phó Cục trưởng thuộc Bộ

0,80

3

Trưởng phòng và tương đương thuộc Cục thuộc Bộ

0,60

4

Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Cục thuộc Bộ

0,40

Tăng số người được nâng lương trước thời hạn

Trước kia, Nhà nước quy định tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn trong 1 năm không quá 5% tổng số cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế trả lương của cơ quan, đơn vị.

Để phù hợp với thực tế, Bộ Nội vụ đề xuất nâng tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn trong 1 năm không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế trả lương của cơ quan, đơn vị.

Quang Minh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang