Tạo thuận lợi thực hiện cơ chế khoán sản phẩm cuối cùng

author 06:33 29/05/2015

(VietQ.vn) - Bộ Tài chính đồng tình với quan điểm khoán đến sản phẩm cuối cùng mà Bộ KH&CN đã đưa ra...

Bộ KH&CN đã đưa ra dự thảo Thông tư về cơ chế tài chính trong thực hiện các đề tài, nhiệm vụ KH&CN.

Theo đó, trên cơ sở đánh giá của Hội đồng khoa học, sẽ khoán đến sản phẩm cuối cùng cho những người thực hiện. Điều này sẽ làm giảm rất nhiều các thủ tục trung gian, thanh quyết toán, hóa đơn...

Cơ chế khoán tạo thuận lợi cho các nhà khoa học nghiên cứu
Cơ chế khoán tạo thuận lợi cho các nhà khoa học nghiên cứu

Đánh giá về việc này, Bộ Tài chính ủng hộ cách làm trên của Bộ KH&CN, nhằm tạo thuận lợi hơn cho các nhà khoa học nghiên cứu.

Theo đó, phương thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng được áp dụng đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sản phẩm cuối cùng đã xác định rõ các tiêu chí: tên sản phẩm, chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của sản phẩm, đơn vị đo, mức chất lượng hoặc yêu cầu khoa học cần đạt được, số lượng hoặc quy mô sản phẩm tạo ra, địa chỉ ứng dụng.

Dự toán của nhiệm vụ khoa học và công nghệ được tính đúng, tính đủ tổng kinh phí thực hiện trên cơ sở các định mức kinh tế - kỹ thuật theo quy định hiện hành; đối với các nội dung chưa có định mức kinh tế - kỹ thuật, dự toán được xây dựng theo thuyết minh chi tiết nội dung và khối lượng công việc, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thuyết minh và dự toán kinh phí chịu trách nhiệm phê duyệt thuyết minh và dự toán kinh phí và chịu trách nhiệm về kết quả phê duyệt của mình.

Hội đồng xác định các tiêu chí của sản phẩm cuối cùng, tư vấn về mặt khoa học của thuyết minh các nội dung, khối lượng công việc cần thực hiện để đạt kết quả là sản phẩm cuối cùng theo các tiêu chí đã xác định;

Tổ thẩm định căn cứ vào các nội dung, khối lượng công việc đã được Hội đồng xác định, căn cứ vào các định mức kinh tế - kỹ thuật, các mức chi hiện hành, căn cứ vào thuyết minh chi tiết các công việc chưa có định mức, chế độ chi để xác định mức dự toán thực hiện nhiệm vụ và chịu trách nhiệm về ý kiến thẩm định của mình.

Phương thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng, mức dự toán kinh phí khoán chi đến sản phẩm cuối cùng được nêu rõ trong biên bản họp Hội đồng và biên bản thẩm định dự toán nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công thực hiện hoàn thiện thuyết minh theo phương thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng đối với nội dung và dự toán nhiệm vụ theo ý kiến của Hội đồng và ý kiến của Tổ thẩm định; có văn bản cam kết thực hiện theo phương thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng gửi kèm thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được hoàn thiện.

Trên cơ sở ý kiến tư vấn của Hội đồng, ý kiến của Tổ thẩm định, thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ hoàn thiện và văn bản cam kết của tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm về việc thực hiện phương thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng; cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong đó quy định thực hiện theo phương thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng, sản phẩm cuối cùng và dự toán kinh phí khoán chi. 

Căn cứ vào hợp đồng khoa học và công nghệ đã ký kết và công văn đề nghị của tổ chức chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ, cơ quan có thẩm quyền cấp tạm ứng kinh phí lần đầu cho tổ chức chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ tối đa bằng 100% mức dự toán năm thứ nhất được ghi trong hợp đồng khoa học và công nghệ, nhưng không quá 50% tổng dự toán từ nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng khoa học và công nghệ. 

Trao đổi với Chất lượng Việt Nam, PGS Thái Quang Vinh, Viện trưởng viện Công nghệ Thông tin, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam đánh giá cao những thay đổi trong Dự thảo Thông tư này. Ông cho biết, việc loại bỏ phải viết các chuyên đề là một bước đi đúng đắn.

Ông đánh giá, những đổi mới do Bộ KH&CN khởi xướng đã và sẽ tạo thuận lợi cho các nhà khoa học thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Thu Hà

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang