Lỗ tại dự án bauxite Tây Nguyên đã được TKV tính từ trước?

author 21:07 31/03/2015

(VietQ.vn) – Theo TKV, đối với nhiều dự án công nghiệp lớn, trong giai đoạn đầu thường bị lỗ vài năm (có thể gọi là lỗ kế hoạch – lỗ đã được tính trong dự án) do ban đầu chưa phát huy công suất, chi phí chuẩn bị sản xuất, chi phí vốn…

Trụ sở TKV

Trụ sở TKV. Ảnh Viết Cường

Liên quan đến việc một số cơ quan báo chí yêu cầu Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) cung cấp thông tin nội dung tại buổi Toạ đàm về các dự án khai thác bauxite - sản xuất alumina của Trung tâm Thiên nhiên và Con người (Pan Nature) tổ chức ngày 28/3/2015 tại Hà Nội, TKV có quan điểm như sau:

1. TKV khẳng định, các dự án đang được thực hiện theo đúng kế hoạch, tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành. Các dự án khai thác bauxite - sản xuất alumina của TKV tại Lâm Đồng và Đắc Nông là các dự án công nghiệp luyện kim lớn, đầu tư từ nguồn vốn tự có của TKV và nguồn vốn vay. Cũng như đối với nhiều dự án công nghiệp lớn, trong giai đoạn đầu thường bị lỗ vài năm (có thể gọi là lỗ kế hoạch – lỗ đã được tính trong dự án) do ban đầu chưa phát huy công suất, chi phí chuẩn bị sản xuất, chi phí vốn (lãi vay), khấu hao thiết bị giai đoạn đầu còn cao. Đối với dự án Tân Rai, hiện tại đang thực hiện ở giai đoạn lỗ kế hoạch như dự án đã tính toán, còn cả đời dự án sẽ đảm bảo hiệu quả kinh tế với thời gian lỗ kế hoạch là 4 năm và thời gian thu hồi vốn là 11,5 năm; dự án Nhân Cơ đang tiến hành xây lắp. Việc một số người lấy việc dự án sẽ lỗ trong giai đoạn đầu để đánh giá hiệu quả kinh tế cho cả đời của dự án là không đúng bản chất.

2. TKV hoan nghênh các đóng góp có tính xây dựng và sẵn sàng lắng nghe các ý kiến xác đáng của các nhà khoa học có kiến thức và hiểu biết về các lĩnh vực liên quan. Việc một số người luôn tìm cách tấn công các dự án của TKV dù không có đủ thông tin, hiểu biết không đầy đủ về các vấn đề không thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình là không khách quan và không chính xác. Những ý kiến đánh giá được đưa ra trên các số liệu, dẫn chứng không chính xác, thiếu thực tế, thiếu tính khoa học sẽ phiến diện và không đáng tin cậy.

3. TKV sẵn sàng và luôn tham gia các hoạt động khoa học được tổ chức, thực hiện nghiêm túc, có sự tham gia của các nhà khoa học chuyên ngành có uy tín, có đủ hiểu biết và thông tin về lĩnh vực liên quan. TKV không có bình luận gì về các ý kiến tại toạ đàm của Pan Nature tại Hà Nội và không tham gia cuộc toạ đàm này.

Viết Cường

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang