Tập đoàn Than: Tăng cường ứng dụng kết quả nghiên cứu KHCN vào sản xuất

author 20:00 21/04/2016

(VietQ.vn) - Những năm qua, công tác nghiên cứu KHCN đã được đẩy mạnh, có nhiều nỗ lực và thành tích tốt, góp phần ứng dụng vào sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Than

Sự kiện: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam đã đổi mới quản lý, đề ra định hướng chiến lược phát triển bền vững; ban hành các quy định, quy chế, hướng dẫn về phát triển KHCN; đề ra các chương trình KHCN trọng điểm.

Bên cạnh đó, đã huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ NSNN và Tập đoàn để thực hiện công tác nghiên cứu KHCN: TKV đã thành lập Quỹ phát triển KHCN tập trung của Tập đoàn, ban hành Quy chế Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ phù hợp với Luật Khoa học và Công nghệ. Việc trích nộp và sử dụng Quỹ đã và đang được thực hiện tốt, tuân thủ các quy định hiện hành, hỗ trợ hiệu quả công tác phát triển KHCN của Tập đoàn.

Các đơn vị đã thực hiện tốt hoạt động KHCN: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đầu tư ứng dụng thành tựu KHCN vào sản xuất, nâng cao tiềm lực, phát triển cơ sở vật chất, thông tin KHCN, xây dựng tiêu chuẩn, hợp tác quốc tế… Phần lớn các đề tài nghiên cứu thuộc dạng nghiên cứu - triển khai (R-D), nghiên cứu ứng dụng. Giai đoạn 2010 - 2015, số lượng và kinh phí thực hiện đề tài/dự án KHCN cấp Tập đoàn ngày càng tăng cao và giải quyết các vấn đề cấp thiết trong sản xuất. Bên cạnh các nhiệm vụ KHCN cấp Tập đoàn, TKV tích cực thực hiện và lồng ghép với chương trình KHCN và nhiệm vụ độc lập cấp Nhà nước, cấp Bộ...

Song song đó, các đơn vị trong Tập đoàn Than - Khoáng sản cũng đã tăng cường ứng dụng kết quả nghiên cứu KHCN trong các lĩnh vực sản xuất như: công nghệ thông tin, công tác trắc địa và địa chất, khai thác mỏ, chế biến than - khoáng sản (sử dụng phần mềm, công nghệ, thiết bị hiện đại…), sản xuất cơ khí (chế tạo, nội địa hóa một số phụ tùng, thiết bị), quản lý an toàn (xây dựng trung tâm an toàn với thiết bị hiện đại), bảo vệ môi trường…

PV

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang