Thành lập Ủy ban Quốc gia Ứng dụng công nghệ thông tin

author 08:10 17/01/2014

(VietQ.vn) - Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin mới được thành lập do Thủ tưởng là Chủ tịch và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam là Phó Chủ tịch.

Thủ tướng vừa quyết định thành lập Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin (Ủy ban). Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch Ủy ban này.

Ủy ban ứng dụng công nghệ thông tin do Thủ tướng làm Chủ tịch

Ủy ban ứng dụng công nghệ thông tin do Thủ tướng làm Chủ tịch

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm Phó Chủ tịch Ủy ban. Phó Chủ tịch Ủy ban có quyền phê duyệt danh sách các Ủy viên, có quyền thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn.

Các Ủy viên thường trực gồm Bộ trưởng các Bộ: Thông tin và Truyền thông; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Giáo dục và Đào tạo và 18 Ủy viên gồm lãnh đạo các bộ, cơ quan: Văn phòng Chính phủ, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Công an; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Trung ương Đảng,  Ban Kinh tế Trung ương, Văn phòng Quốc hội và Tổng Thư ký Ủy ban.

Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin có nhiệm vụ tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách để thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước, các ngành, lĩnh vực trọng điểm và trong toàn xã hội.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương trong việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển kinh tế-xã hội; cho ý kiến về các cơ chế, chính sách, các chương trình, dự án lớn về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin.

Đồng thời, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều phối, đôn đốc việc thực hiện các chiến lược, chương trình, dự án quan trọng có tính chất liên ngành về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin.

Mai Hà

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang