video hot

Thanh toán điện tử: Bài toán khó cho khu vực nông thôn

15:35 29/10/2018

Vietq.vn - Việt Nam được xem là thị trường tiềm năng cho dịch vụ thanh toán điện tử. Nhưng thực tế, hoạt động thanh toán điện tử chủ yếu mới phát triển mạnh ở các thành phố lớn. 70% dân số Việt Nam sống ở nông thôn chủ yếu vẫn đang dùng tiền mặt trong các giao dịch.

video liên quan

Cảnh báo

Khởi nghiệp

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang