Thanh tra chuyên ngành sẽ có thêm 80.000 đồng/ngày

author 08:07 13/02/2014

(VietQ.vn) - Về nguyên tắc áp dụng, chế độ bồi dưỡng đối với công chức thanh tra chuyên ngành kể trên được tính theo ngày thực tế thực hiện nhiệm vụ thanh tra theo quyết định thanh tra hoặc quyết định phân công công chức tiến hành thanh tra độc lập của người có thẩm quyền.

Sự kiện: Hoạt động Khoa học & Công nghệ

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 12/2014/QĐ-TTg về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với công chức thanh tra chuyên ngành. Theo đó, mức bồi dưỡng đối với công chức thanh tra chuyên ngành là 80.000 đồng/ngày.

Mức bồi dưỡng công chức thanh tra chuyên ngành 80.000 đồng/ngày

Nguồn kinh phí thực hiện chế độ trên do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền giao trong dự toán chi ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Việc lập, chấp hành, kế toán và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với công chức thanh tra chuyên ngành được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

Sau khi kết thúc cuộc thanh tra chuyên ngành, căn cứ quyết định thanh tra, nhật ký thanh tra, bảng chấm công, đoàn thanh tra hoặc cá nhân công chức thanh tra chuyên ngành thực hiện thanh tra độc lập lập bảng kê chi tiết số ngày thực tế thực hiện nhiệm vụ thanh tra của công chức thanh tra chuyên ngành, có xác nhận của trưởng đoàn thanh tra hoặc xác nhận của người có thẩm quyền ra quyết định thanh tra đối với thanh tra độc lập gửi bộ phận tài vụ làm căn cứ chi trả từ nguồn kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ được giao trong dự toán hằng năm.

Chế độ bồi dưỡng đối với công chức thanh tra chuyên ngành thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành quy định tại Quyết định này do cơ quan, đơn vị ra quyết định thanh tra chi trả.

Đối với đoàn thanh tra liên ngành, cơ quan chủ trì đoàn thanh tra liên ngành chi trả chế độ bồi dưỡng cho công chức thanh tra chuyên ngành tham gia đoàn. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2014.

T.H

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang